قابل توجه دانشجویان در کلیه مقاطع تحصیلی
بدینوسیله به اطلاع می رساند اطلاعات مربوط به کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در موسسه آموزش عالی بعثت کرمان جهت واکسیناسیون به دانشگاه معین استان ارسال گردیده است. بدیهی است پس از هماهنگی های لازم با وزارت بهداشت ، زمان و مکان انجام واکسیناسیون اطلاع رسانی خواهد شد.