موسسه آموزش عالی بعثت کرمان

ریاست دانشگاه

معاونت دانشجويي

-

معاونت آموزشی و تحصيلات تکميلی

معاونت فرهنگی

-

معاونت پژوهش و فناوری

معاونت مالی و اداری

-

 

قوانين و اطلاعيه های آموزشی

-

-

تقويم آموزشی

-

-

تحصيلات تکميلی

-

-

 

تقویم آموزشی موسسه آموزش عالی بعثت کرمان

 

 

 تقویم آموزشی موسسه آموزش عالی بعثت کرمان نیمسال بهمن 1400 99

بازه انتخاب واحد (1399/11/18 لغایت 1399/11/23)

مشاهده بر اساس هر رشته

شروع کلاس ها


1399/11/30

حذف و اضافه گروه برق و کامپیوتر


حذف و  اضافه گروه عمران و معماری

1399/12/05 لغایت 1399/12/06

1399/12/05 لغایت 1399/12/06

آخرین مهلت تحویل لیست غیبت دانشجویان به آموزش توسط اساتید

1400/03/08

بازه حذف اضطراری

-

امتحانات کارگاهی و آزمایشگاهی


1400/03/17 لغایت 1400/03/20

پایان کلاس ها

1400/03/31

   

شروع امتحانات پایان ترم

1400/04/05 لغایت 1400/04/17

 

آخرین ویرایش در دوشنبه, 13 بهمن 1399 ساعت 09:57