موسسه آموزش عالی بعثت کرمان

آشنایی

آمارها

-

اعضای هیأت علمی

روابط عمومی

-

جامعه فارغ التحصيلان

-

-

 

ریاست دانشگاه

معاونت دانشجويي

-

معاونت آموزشی و تحصيلات تکميلی

معاونت فرهنگی

-

معاونت پژوهش و فناوری

معاونت مالی و اداری

-

 

قوانين و اطلاعيه های آموزشی

-

-

تقويم آموزشی

-

-

تحصيلات تکميلی

-

-

 

راهنمای تلفن موسسه آموزش عالی بعثت کرمان

« لیست شماره تماس کارمندان موسسه آموزش عالی بعثت »

 

ریاست

034-33243514

حراست

034-33243523

مدیر گروه (برق و کامپیوتر)

034-33243531

مدیر گروه (عمران و معماری)

034-33243526

امور مالی

034-33243525

دبیرخانه

034-33243522

امور فارغ التحصیلان

034-33243524

آموزش واحد1(آقای ایلاقی)

034-33243535

آموزش واحد1(خانم مبشری)

034-33243528

آموزش واحد2(خانم علیزاده)

034-33243536

آموزش واحد2(خانم زراعتی)

034-33243529

آموزش واحد2(خانم بهرامپور)

034-33243539

امور فرهنگی (تلفن گویا)

034-33243538

امور فرهنگی (واحد برادران)

034-33243516

امور فرهنگی (واحد خواهران)

034-33243537

آخرین بروزرسانی در تاریخ 94/09/14

 

آخرین ویرایش در یکشنبه, 10 شهریور 1398 ساعت 05:01