موسسه آموزش عالی بعثت کرمان

 


قابل توجه کلیه اساتید و دانشجویان محترم:

 

با توجه به افزایش موارد کرونا که استان را در مرز هشدار وضعیت قرمز قرار داده است و همچنین تصمیم اخیرستادکرونایی استان مبنی براجتناب از برگزاری حضوری امتحانات دانشگاهی ، بدین وسیله کلیه امتحان های پایان ترم از تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱لغو اعلام می گردد.و تاریخ و نحوه برگزاری امتحانات بزودی اعلام خواهد گردید

 

ریاست دانشگاه

معاونت دانشجويي

-

معاونت آموزشی و تحصيلات تکميلی

معاونت فرهنگی

-

معاونت پژوهش و فناوری

معاونت مالی و اداری

-

 

قوانين و اطلاعيه های آموزشی

-

-

تقويم آموزشی

-

-

تحصيلات تکميلی

-

-

 

راهنمای تلفن موسسه آموزش عالی بعثت کرمان

« لیست شماره تماس کارمندان موسسه آموزش عالی بعثت »

 

ریاست(دکترحکیمی)

034-33243514

مدیر امورآموزشی(آقای علی ایلاقی حسینی)

034-33243531

حراست(آقای یعقوبی)

034-33243523

امور مالی(آقای شجاعی)

034-33243525

دبیرخانه(خانم حسن زاده)

034-33243522

امور فارغ التحصیلان(آقای رسول ایلاقی حسینی)

034-33243524

امور فارغ التحصیلان(آقای جهان بخشیان)

034-33243534

امور فارغ التحصیلان(خانم یزدی)

034-33243527

آموزش واحد1(خانم زراعتی)

034-33243529

آموزش واحد1(خانم مبشری)

034-33243528

آموزش واحد2(خانم علیزاده)

034-33243536

آموزش واحد2(خانم بهرامپور)

034-33243539

 

 

 

 

 

 

       آخرین بروزرسانی در تاریخ 98/11/01

 

 

 

آخرین ویرایش در دوشنبه, 28 بهمن 1398 ساعت 14:57