موسسه آموزش عالی بعثت کرمان

آشنایی

آمارها

-

اعضای هیأت علمی

روابط عمومی

-

جامعه فارغ التحصيلان

-

-

 

ریاست دانشگاه

معاونت دانشجويي

-

معاونت آموزشی و تحصيلات تکميلی

معاونت فرهنگی

-

معاونت پژوهش و فناوری

معاونت مالی و اداری

-

 

قوانين و اطلاعيه های آموزشی

-

-

تقويم آموزشی

-

-

تحصيلات تکميلی

-

-

 

تقویم آموزشی موسسه آموزش عالی بعثت کرمان

 

 

 تقویم آموزشی موسسه آموزش عالی بعثت کرمان نیمسال تابستان 96 95

بازه انتخاب واحد

مشاهده بر اساس هر رشته

شروع کلاس ها


1396/04/17

حذف و اضافه گروه برق و کامپیوتر


حذف و  اضافه گروه عمران و معماری

1396/04/14 لغایت 1396/04/17

1396/04/14 لغایت 1396/04/17

آخرین مهلت تحویل لیست غیبت دانشجویان به آموزش توسط اساتید

1396/05/18

بازه حذف اضطراری

-

امتحانات کارگاهی و آزمایشگاهی-

پایان کلاس ها

1396/05/26

شرکت در ارزشیابی اساتید از طریق سایت

1396/05/21 لغایت 1396/05/26

شروع امتحانات پایان ترم

1396/05/28 لغایت 1396/06/02

 

 

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 14 تیر 1396 ساعت 07:55