آشنایی

آمارها

-

اعضای هیأت علمی

روابط عمومی

-

جامعه فارغ التحصيلان

-

-

 

ریاست دانشگاه

معاونت دانشجويي

-

معاونت آموزشی و تحصيلات تکميلی

معاونت فرهنگی

-

معاونت پژوهش و فناوری

معاونت مالی و اداری

-

 

قوانين و اطلاعيه های آموزشی

-

-

تقويم آموزشی

-

-

تحصيلات تکميلی

-

-

 

تقویم آموزشی موسسه آموزش عالی بعثت کرمان

 

 

 تقویم آموزشی موسسه آموزش عالی بعثت کرمان نیمسال دوم 96 95

بازه انتخاب واحد

مشاهده بر اساس هر رشته

شروع کلاس ها


1395/11/23

حذف و اضافه گروه برق و کامپیوتر


حذف و  اضافه گروه عمران و معماری

1395/11/25 لغایت 1395/11/28

1395/11/25 لغایت 1395/11/28

آخرین مهلت تحویل لیست غیبت دانشجویان به آموزش توسط اساتید

1396/03/10

بازه حذف اضطراری

-

امتحانات کارگاهی و آزمایشگاهی

1396/03/13 لغایت 1396/03/22

پایان کلاس ها

1396/03/25

شرکت در ارزشیابی اساتید از طریق سایت

1396/03/20 لغایت 1396/03/25

شروع امتحانات پایان ترم

1396/03/27 لغایت 1396/04/13

 

 

آخرین ویرایش در شنبه, 16 بهمن 1395 ساعت 08:02