موسسه آموزش عالی بعثت کرمان

آشنایی

آمارها

-

اعضای هیأت علمی

روابط عمومی

-

جامعه فارغ التحصيلان

-

-

 

ریاست دانشگاه

معاونت دانشجويي

-

معاونت آموزشی و تحصيلات تکميلی

معاونت فرهنگی

-

معاونت پژوهش و فناوری

معاونت مالی و اداری

-

 

قوانين و اطلاعيه های آموزشی

-

-

تقويم آموزشی

-

-

تحصيلات تکميلی

-

-

 

تقویم آموزشی موسسه آموزش عالی بعثت کرمان

 

 

 تقویم آموزشی موسسه آموزش عالی بعثت کرمان نیمسال بهمن 97 96

بازه انتخاب واحد (1396/11/16 لغایت 1396/11/19)

مشاهده بر اساس هر رشته

شروع کلاس ها


1396/11/21

حذف و اضافه گروه برق و کامپیوتر


حذف و  اضافه گروه عمران و معماری

1396/11/23 لغایت 1396/11/26

1396/11/23 لغایت 1396/11/26

آخرین مهلت تحویل لیست غیبت دانشجویان به آموزش توسط اساتید

1397/03/17

بازه حذف اضطراری

-

امتحانات کارگاهی و آزمایشگاهی


1397/03/05 لغایت 1397/03/17

پایان کلاس ها

1397/03/17

شرکت در ارزشیابی اساتید از طریق سایت

1397/03/12 لغایت 1397/03/17

شروع امتحانات پایان ترم

1397/03/19 لغایت 1397/04/03

 

 

آخرین ویرایش در دوشنبه, 09 بهمن 1396 ساعت 08:02