موسسه آموزش عالی بعثت کرمان

آشنایی

آمارها

-

اعضای هیأت علمی

روابط عمومی

-

جامعه فارغ التحصيلان

-

-

 

ریاست دانشگاه

معاونت دانشجويي

-

معاونت آموزشی و تحصيلات تکميلی

معاونت فرهنگی

-

معاونت پژوهش و فناوری

معاونت مالی و اداری

-

 

قوانين و اطلاعيه های آموزشی

-

-

تقويم آموزشی

-

-

تحصيلات تکميلی

-

-

 

تقویم آموزشی موسسه آموزش عالی بعثت کرمان

 

 

 تقویم آموزشی موسسه آموزش عالی بعثت کرمان نیمسال مهر 97 96

بازه انتخاب واحد (1396/06/25 لغایت 1396/06/30)

مشاهده بر اساس هر رشته

شروع کلاس ها


1396/07/01

حذف و اضافه گروه برق و کامپیوتر


حذف و  اضافه گروه عمران و معماری

1396/07/03 لغایت 1396/07/06

1396/07/03 لغایت 1396/07/6

آخرین مهلت تحویل لیست غیبت دانشجویان به آموزش توسط اساتید

1396/10/10

بازه حذف اضطراری

-

امتحانات کارگاهی و آزمایشگاهی


1396/10/16 لغایت 1396/10/21

پایان کلاس ها

1396/10/21

شرکت در ارزشیابی اساتید از طریق سایت

1396/10/09 لغایت 1396/10/14

شروع امتحانات پایان ترم

1396/10/23 لغایت 1396/11/05

 

 

آخرین ویرایش در یکشنبه, 05 شهریور 1396 ساعت 09:19