موسسه آموزش عالی بعثت کرمان

آشنایی

آمارها

-

اعضای هیأت علمی

روابط عمومی

-

جامعه فارغ التحصيلان

-

-

 

ریاست دانشگاه

معاونت دانشجويي

-

معاونت آموزشی و تحصيلات تکميلی

معاونت فرهنگی

-

معاونت پژوهش و فناوری

معاونت مالی و اداری

-

 

قوانين و اطلاعيه های آموزشی

-

-

تقويم آموزشی

-

-

تحصيلات تکميلی

-

-

 

تقویم آموزشی موسسه آموزش عالی بعثت کرمان

 

 

 تقویم آموزشی موسسه آموزش عالی بعثت کرمان نیمسال مهر 98 97

بازه انتخاب واحد (1397/06/24 لغایت 1397/06/30)

مشاهده بر اساس هر رشته

شروع کلاس ها


1397/07/01

حذف و اضافه گروه برق و کامپیوتر


حذف و  اضافه گروه عمران و معماری

1397/07/03 لغایت 1397/07/05

1397/07/03 لغایت 1397/07/05

آخرین مهلت تحویل لیست غیبت دانشجویان به آموزش توسط اساتید

1397/10/10

بازه حذف اضطراری

-

امتحانات کارگاهی و آزمایشگاهی


1397/10/08 لغایت 1397/10/13

پایان کلاس ها

1397/10/20

شرکت در ارزشیابی اساتید از طریق سایت

1397/10/01 لغایت 1397/10/06

شروع امتحانات پایان ترم

1397/10/22 لغایت 1397/11/04

 

 

آخرین ویرایش در یکشنبه, 28 مرداد 1397 ساعت 08:00