موسسه آموزش عالی بعثت کرمان

 


قابل توجه کلیه اساتید و دانشجویان محترم:

 

با توجه به افزایش موارد کرونا که استان را در مرز هشدار وضعیت قرمز قرار داده است و همچنین تصمیم اخیرستادکرونایی استان مبنی براجتناب از برگزاری حضوری امتحانات دانشگاهی ، بدین وسیله کلیه امتحان های پایان ترم از تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱لغو اعلام می گردد.و تاریخ و نحوه برگزاری امتحانات بزودی اعلام خواهد گردید

 

ریاست دانشگاه

معاونت دانشجويي

-

معاونت آموزشی و تحصيلات تکميلی

معاونت فرهنگی

-

معاونت پژوهش و فناوری

معاونت مالی و اداری

-

 

قوانين و اطلاعيه های آموزشی

-

-

تقويم آموزشی

-

-

تحصيلات تکميلی

-

-

 

تقویم آموزشی موسسه آموزش عالی بعثت کرمان

 

 

 تقویم آموزشی موسسه آموزش عالی بعثت کرمان نیمسال بهمن 99 98

بازه انتخاب واحد (1398/11/15 لغایت 1398/11/21)

مشاهده بر اساس هر رشته

شروع کلاس ها


1398/11/26

حذف و اضافه گروه برق و کامپیوتر


حذف و  اضافه گروه عمران و معماری

1398/12/03 لغایت 1398/12/05

1398/12/03 لغایت 1398/12/05

آخرین مهلت تحویل لیست غیبت دانشجویان به آموزش توسط اساتید

1399/03/12

بازه حذف اضطراری

-

امتحانات کارگاهی و آزمایشگاهی


1399/03/17 لغایت 1399/03/22

پایان کلاس ها

1399/03/29

   

شروع امتحانات پایان ترم

1399/03/31 لغایت 1399/04/12

 

آخرین ویرایش در دوشنبه, 07 بهمن 1398 ساعت 06:14