چاپ کردن این صفحه

تقویم آموزشی موسسه آموزش عالی بعثت کرمان

 

 

 تقویم آموزشی موسسه آموزش عالی بعثت کرمان نیمسال مهر 1400 99

بازه انتخاب واحد (1399/06/22 لغایت 1399/06/25)

مشاهده بر اساس هر رشته

شروع کلاس ها


1399/06/29

حذف و اضافه گروه برق و کامپیوتر


حذف و  اضافه گروه عمران و معماری

1399/07/05 لغایت 1399/07/07

1399/07/05 لغایت 1399/07/07

آخرین مهلت تحویل لیست غیبت دانشجویان به آموزش توسط اساتید

1399/10/20

بازه حذف اضطراری

-

امتحانات کارگاهی و آزمایشگاهی


1399/10/11 لغایت 1399/10/16

پایان کلاس ها

1399/10/16

   

شروع امتحانات پایان ترم

1399/10/18 لغایت 1399/10/30

 

آخرین ویرایش در سه شنبه, 18 شهریور 1399 ساعت 07:36