موسسه آموزش عالی بعثت کرمان

 

 

بسمه تعالی


 

 تقویم آموزشی نیمسال مهر  1400-99

 

 

ریاست دانشگاه

معاونت دانشجويي

-

معاونت آموزشی و تحصيلات تکميلی

معاونت فرهنگی

-

معاونت پژوهش و فناوری

معاونت مالی و اداری

-

 

قوانين و اطلاعيه های آموزشی

-

-

تقويم آموزشی

-

-

تحصيلات تکميلی

-

-

 

تقویم آموزشی موسسه آموزش عالی بعثت کرمان

 

 

 تقویم آموزشی موسسه آموزش عالی بعثت کرمان نیمسال مهر 1400 99

بازه انتخاب واحد (1399/06/22 لغایت 1399/06/25)

مشاهده بر اساس هر رشته

شروع کلاس ها


1399/06/29

حذف و اضافه گروه برق و کامپیوتر


حذف و  اضافه گروه عمران و معماری

1399/07/05 لغایت 1399/07/07

1399/07/05 لغایت 1399/07/07

آخرین مهلت تحویل لیست غیبت دانشجویان به آموزش توسط اساتید

1399/10/20

بازه حذف اضطراری

-

امتحانات کارگاهی و آزمایشگاهی


1399/10/11 لغایت 1399/10/16

پایان کلاس ها

1399/10/18

   

شروع امتحانات پایان ترم

1399/10/20 لغایت 1399/11/02

 

آخرین ویرایش در شنبه, 15 آذر 1399 ساعت 05:52