موسسه آموزش عالی بعثت کرمان

آشنایی

آمارها

-

اعضای هیأت علمی

روابط عمومی

-

جامعه فارغ التحصيلان

-

-

 

ریاست دانشگاه

معاونت دانشجويي

-

معاونت آموزشی و تحصيلات تکميلی

معاونت فرهنگی

-

معاونت پژوهش و فناوری

معاونت مالی و اداری

-

 

قوانين و اطلاعيه های آموزشی

-

-

تقويم آموزشی

-

-

تحصيلات تکميلی

-

-

 

چارت درسی گروه کارشناسی ناپیوسته الکترونیک

نیمسال و جمع واحد

ردیف

شماره درس

عنوان درس

واحد

نظری-عملی

پیش نیاز

هم نياز

نوع درس

نیمسال اول ( 20  واحد )

 

1

122301

ریاضیات عمومی

3

نظری

 

 

پایه

2

122310

معادلات دیفرانسیل

3

نظری

 

ریاضی عمومی

پایه

3

121118

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

2

نظری

 

 

عمومی

4

122302

برنامه سازی رایانه ای

3

نظری

 

 

پایه

5

122305

زبان خارجه

2

نظری

 

 

پایه

6

166108

مدارهای الکتریکی

3

نظری

 

معادلات دیفرانسیل

اصلی

7

166104

الکترونیک صنعتی

3

نظری

 

 

اصلی

8

121110

تربیت بدنی 2

1

عملی

 

 

عمومی

نیمسال دوم  (18 واحد)

1

167211

زبان تخصصی

2

نظری

زبان خارجه

 

تخصصی

2

121107

انقلاب اسلامی ایران

2

نظری

 

 

عمومی

3

166106

اصول میکرو کامپیوتر

3

نظری

برنامه سازی رایانه ای

آز اصول میکرو کامپیوتر

اصلی

4

167207

مدارهای مجتمع خطی

2

نظری

 

 

تخصصی

5

166101

سیستمهای کنترل خطی

  3

نظری

مدارهای الکتریکی

 

اصلی

6

166109

آز مدارهای الکتریکی

1

عملي

مدارهای الکتریکی

 

اصلی

7

123107

محاسبات عددی

2

نظری

برنامه سازی رایانه ای

 

پایه

8

167402

اصول مدارات دیجیتال

2

نظری

 

 

جبرانی

9

166107

آز اصول میکرو کامپیوتر

1

عملی

 

اصول میکرو کامپیوتر

اصلی

نیمسال سوم (19  واحد)

 

1

121108

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

نظری

 

 

عمومی

2

166103

خطوط انتقال مخابراتی

2

تئوري

مدارهای الکتریکی

 

اصلی

3

167205

کنترل کننده های صنعتی

3

نظری

اصول میکرو کامپیوتر

 

تخصصی

4

167206

منابع تغذیه

2

نظری

مدارهای مجتمع خطی

 

تخصصی

5

167209

مباحث ویژه در الکترونیک

3

نظری

 

 

تخصصی

6

167208

آز مدارهای مجتمع خطی

1

عملي

مدارهای مجتمع خطی

 

تخصصی

7

167201

مدارهای الکترونیکی

3

نظری

مدارهای الکتریکی

سیستمهای کنترل خطی

تخصصی

8

167210

شبکه های کامپیوتری

2

نظری

 

 

تخصصی

9

166102

آز سیستمهای کنترل خطی

1

عملی

سیستمهای کنترل خطی

 

اصلی

نیمسال چهارم 14   واحد)

 

1

121109

تفسیر موضوعی قرآن

2

نظری

 

 

عمومی

2

167202

آز مدارهای الکترونیکی

1

عملي

مدارهای الکترونیکی

 

تخصصي

3

167203

مدارهای مخابراتی

  3

نظری

مدارهای الکترونیکی

 

تخصصي

4

167204

آز مدارهای مخابراتی

1

عملي

 

مدارهای مخابراتی

تخصصی

5

166105

نرم افزار های کاربردی

2

عملي

مدارهای الکترونیکی

 

اصلی

6

167213

پروژه

3

عملی

75% دروس دوره

 

تخصصی

7

121105

اندیشه اسلامی 2

2

نظری

 

 

عمومی

نیمسال تابستان

1

167212

کارآموزی

3

عملی

75% دروس دوره و تعداد واحد ها در نیمسالی که کارآموزری اخذ شده بیشتر از 14 واحد نشود.

تخصصی

 

·     دروس عمومی : 11 واحد، پایه : 13 واحد، اصلی : 19  واحد، تخصصی : 29 واحد، جبرانی 2 تا 5 واحد،

 

·     مسئولیت رعایت پیش نیاز و همنیازی دروس تنها بر عهده شخص دانشجو می باشد علاوه بر اینکه باعث بوجود آمدن مشکلاتی در هنگام فاغ التحصیلی و حذف درس خواهد شد.

 

·     درس اصول مدارات دیجیتال (67402) به عنوان جبرانی اجباری به مجموعه دروس اضافه شده است.

 

·     دانشجویانی که مدرک کاردانی آنها الکترونیک نبوده است (بعنوان مثال الکتروتکنیک،برق قدرت و مخابرات ) می بایستی درس تحلیل مدارهای الکترونیکی (67405) به ارزش 3 واحد را به عنوان جبرانی در ترم دوم اخذ نمایند. برای این گروه از دانشجویان تحلیل مدارهای الکترونیکی (67402) پیش نیاز درس مدارهای الکترونیکی (67201) می باشد.

 

·     اخذ درس کارآموزی فقط در نیمسالی که تعداد واحد های دانشجو (با احتساب درس کارآموزی) حداکثر 14 واحد باشد امکان پذیر است.

 

·     بر اساس بخشنامه 70730/2 مورخ 30/04/86 کلیه دانشجویان ورودی 90 به بعد الزاما می بایستی درس فرهنگ و تمدن اسلام و ایران را به ارزش 2 واحد اخذ کنند.

آخرین ویرایش در پنج شنبه, 18 شهریور 1395 ساعت 07:00