موسسه آموزش عالی بعثت کرمان

آشنایی

آمارها

-

اعضای هیأت علمی

روابط عمومی

-

جامعه فارغ التحصيلان

-

-

 

ریاست دانشگاه

معاونت دانشجويي

-

معاونت آموزشی و تحصيلات تکميلی

معاونت فرهنگی

-

معاونت پژوهش و فناوری

معاونت مالی و اداری

-

 

قوانين و اطلاعيه های آموزشی

-

-

تقويم آموزشی

-

-

تحصيلات تکميلی

-

-

 

چارت درسی گروه کاردانی ناپیوسته الکترونیک عمومی

نیمسال و جمع واحد

ردیف

شماره درس

عنوان درس

واحد

 

نظری-عملی

پیش نیاز

هم نياز

نوع درس

نیمسال اول ( 19 واحد )

 

1

222101

رياضي عمومي

3

تئوري

 

 

پايه

2

222103

فيزيك الكتريسيته ومغناطيس

3

تئوري

 

رياضي عمومي

پايه

3

221102

فارسي عمومي

3

تئوري

 

 

عمومي

4

222106

مدار1

3

تئوري

 

فيزيك الكتريسيته ومغناطيس

پايه

5

222104

فيزيك عمومي

2

تئوري

 

 

پايه

6

221101

زبان خارجه

3

تئوري

 

 

عمومي

7

262116

كارگاه عمومي برق

1

عملي

 

 

اصلي

8

222107

آزمايشگاه مقدماتي برق

1

عملي

 

 

پايه

نیمسال دوم  (20 واحد)

1

262117

الكترونيك 1

4

تئوري

مدار1

 

اصلي

2

262111

مدار2

3

تئوري

مدار1

رياضي كاربردي

اصلي

3

262113

اصول اندازه گيري

3

تئوري

 

رياضي كاربردي و مدار 2

اصلي

4

262115

الكتروتكنيك

2

تئوري

 

مدار2

اصلي

5

222109

رياضي كاربردي

2

تئوري

رياضي عمومي

 

پايه

6

222108

كارگاه مكانيك

1

عملي

 

 

پايه

7

262112

آزمايشگاه مدار

1

عملي

مدار1-آزمايشگاه مقدماتي برق

مدار2

اصلي

8

221104

تربيت بدني

1

عملي

 

 

عمومي

9

262114

آزمايشگاه اصول اندازه گيري

1

عملي

آزمقدماتي برق

اصول اندازه گيري آز مدار

اصلي

10

221103

انديشه اسلامي1

2

تئوري

 

 

عمومي

نیمسال سوم (20 واحد)

 

1

262119

الكترونيك 2

4

تئوري

الكترونيك1

مدار2

اصلي

2

262123

ديجيتال

3

تئوري

الكترونيك1

تكنيك پالس

اصلي

3

262121

تكنيك پالس

2

تئوري

الكترونيك1

ديجيتال

اصلي

4

263131

اصول مدارت مخابراتي

4

تئوري

مدار 2

الكترونيك2

تخصصي

5

263135

كاتالوگ خواني(زبان فني)

2

تئوري

زبان عمومي

 

تخصصي

6

221106

ايين زندگي

2

تئوري

 

 

عمومي

7

262118

آزمايشگاه الكترونيك 1

1

عملي

الكترونيك 1- آزمدار

 

اصلي

8

262125

برنامه نويسي

1

تئوري عملي

 

الكترونيك 2

اصلي

9

221111

تنظيم خانواده

1

تئوري

 

 

عمومي

نیمسال چهارم 19  واحد)

 

1

264164

ميكروپروسسور

3

تئوري

ديجيتال

 

اختياري

2

264151

ابزار دقيق

3

تئوري

اصول اندازه گيري

 

اختياري

3

263133

الكترونيك صنعتي

3

تئوري

الكترونيك 1-الكتروتكنيك

 

تخصصي

4

262122

آز-تكنيك پالس

1

عملي

تكنيك پالس-آز الكترونيك1

 

اصلي

5

262120

آز- الكترونيك2

1

عملي

الكترونيك2-آزالكترونيك1

 

اصلي

6

263134

آز-الكترونيك صنعتي

1

عملي

آز الكترونيك1

الكترونيك صنعتي

تخصصي

7

264165

آزميكروپروسسور

1

عملي

 

 

اختياري

8

262124

آز ديجيتال

1

عملي

ديجيتال

 

اصلي

9

263132

آز اصول مدار مخابراتي

1

عملي

اصول مدارات مخابراتي

 

تخصصي

10

263136

پروژه

2

عملي

75%دروس دوره

تخصصي

11

263137

كارآموزي

2

عملي

75%دروس دوره پاس شده باشد و  دانشجو در نیمسالی که کارآموزی اخذ می کند به همراه درس کارآموزی حداکثر 14 واحد داشته باشد.

تخصصي

  

توضیحات :

دروس عمومي 12واحد دروس پايه15 واحد- دروس اصلي 29 واحد-دروس تخصصي اجباري  15 واحد دروس تخصصي اختياري 7 واحد

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 24 ارديبهشت 1393 ساعت 10:57