موسسه آموزش عالی بعثت کرمان

آشنایی

آمارها

-

اعضای هیأت علمی

روابط عمومی

-

جامعه فارغ التحصيلان

-

-

 

ریاست دانشگاه

معاونت دانشجويي

-

معاونت آموزشی و تحصيلات تکميلی

معاونت فرهنگی

-

معاونت پژوهش و فناوری

معاونت مالی و اداری

-

 

قوانين و اطلاعيه های آموزشی

-

-

تقويم آموزشی

-

-

تحصيلات تکميلی

-

-

 

چارت درسی گروه کاردانی پیوسته کامپیوتر - نرم افزار

نیمسال و جمع واحد

ردیف

شماره درس

عنوان درس

واحد

نظری-عملی

پیش نیاز

هم نياز

نوع درس

نیمسال اول ( 17 واحد )

 

1

34411

مباني الكترونيك

2

تئوري

 

 

اصلي

2

34412

كارگاه مباني الكترونيك

1

عملي

 

مباني الكترونيك

اصلي

3

34438

برنامه سازي پيشرفته1

3

تئوري عملي

 

 

تخصصي

4

34448

سيستم هاي عامل 2

2

تئوري

 

 

تخصصي

5

34449

كارگاه سيستم عامل2

1

عملي

 

سيستم هاي عامل 2

تخصصي

6

39241

زبان پيش دانشگاهي

2

تئوري

 

 

پيش دانشگاهي

7

39142

رياضي پيش دانشگاهي

2

تئوري

 

 

پيش دانشگاهي

8

39603

ادبيات فارسي

3

تئوري

 

 

عمومي

9

39701

تربيت بدني

1

عملي

 

 

عمومي

نیمسال دوم  (20 واحد)

1

34440

برنامه سازي پيشرفته2

3

تئوري عملي

برنامه سازي پيشرفته1

 

تخصصي

2

34441

مباني مهندسي نرم افزار

2

تئوري

 

 

تخصصي

3

34422

شبكه هاي محلي كامپيوتر

2

تئوري

سيستم عامل 2- كارگاه سيستم هاي عامل

 

تخصصي

4

34423

كارگاه شبكه هاي محلي كامپيوتر

1

عملي

 

شبكه هاي محلي كامپيوتر

تخصصي

5

34442

مباني اينترنت

1

عملي

 

 

تخصصي

6

39102

رياضي عمومي

3

تئوري

رياضي پيش دانشگاهي

 

پايه

7

39214

زبان عمومي (عمومي)

3

تئوري

زبان پيش دانشگاهي

 

عمومي

8

34437

شيوه ارائه گفتاري ونوشتاري

1

تئوري

 

 

اصلي

9

39341

فيزيك الكتريسيته ومغناطيس

2

تئوري

 

 

پايه

10

39516

آئين زندگي(اخلاق كاربردي)

2

تئوري

 

 

عمومي

نیمسال سوم (20 واحد)

 

1

34427

زبان ماشين واسمبلي

3

تئوري عملي

برنامه سازي پيشرفته1

 

تخصصي

2

34451

ذخيره وبازيابي اطلاعات

3

تئوري

 

برنامه سازي پيشرفته 2

تخصصي

3

34443

ساختمان داده ها

3

تئوري عملي

برنامه سازي پيشرفته 1

 

تخصصي

4

34432

سخت افزار كامپيوتر2

3

تئوري عملي

مباني الكترونيك

 

اصلي

5

34447

محيط هاي چند رسانه اي

2

تئوري عملي

 

 

انتخابي

6

39129

رياضي كاربردي

2

تئوري

رياضي عمومي

 

اصلي

7

39510

انديشه اسلامي 1

2

تئوري

 

 

عمومي

8

39208

زبان فني

2

تئوري

زبان خارجه(عمومي)

 

اصلي

نیمسال چهارم 19  واحد)

 

1

34421

آمار و احتمالات

2

تئوري

رياضي عمومي

 

اصلي

2

34452

برنامه سازي مبتني بروب

2

تئوري عملي

مباني اينترنت

 

تخصصي

3

34428

پايگاه داده ها

2

تئوري

ذخيره بازيابي اطلاعات

 

تخصصي

4

34450

آزمايشگاه پايگاه داده ها

1

عملي

 

پايگاه داده ها

تخصصي

5

34444

مباحث ويژه

2

تئوري عملي

 

 

تخصصي

6

39805

تنظيم جمعيت

1

تئوري

 

 

عمومي

7

34453

كارآفريني و پروژه

2

تئوري عملي

 

 

تخصصي

8

34446

آزمايشگاه نرم افزارهای گرافيك

1

عملي

 

 

اصلي

9

39804

اصول سرپرستي

2

تئوري

 

 

تخصصي

10

34436

پروژه

2

عملي

ترم آخر يا تابستان قبل از آخر

 

تخصصي

11

34435

كارآموزي

2

عملي

بايد حداقل  50 واحد گذرانده باشدو جمع واحدها حداکثر 14 واحد باشد.

 

تخصصي

 

دروس جبرانی 4 واحد، دروس عمومی 12 واحد،  دروس پایه 5 واحد،  دروس اصلی 14 واحد، دروس تخصصی 39 واحد، انتخابی 2 واحد، جمعا : 76 واحد

آخرین ویرایش در شنبه, 01 شهریور 1393 ساعت 05:31