موسسه آموزش عالی بعثت کرمان

ریاست دانشگاه

معاونت دانشجويي

-

معاونت آموزشی و تحصيلات تکميلی

معاونت فرهنگی

-

معاونت پژوهش و فناوری

معاونت مالی و اداری

-

 

قوانين و اطلاعيه های آموزشی

-

-

تقويم آموزشی

-

-

تحصيلات تکميلی

-

-

 

چارت درسی گروه کارشناسی ناپیوسته مخابرات گرایش سوئیچ

نیمسال و جمع واحد

ردیف

شماره درس

عنوان درس

 

واحد

تئوری - عملی

پیش نیاز

هم نیاز

نوع درس

نیمسال اول (18 واحد)

 

1

168211

دیجیتال کاربردی

3

تئوری

 

 

اصلی

2

168217

گزارش نویسی فنی

1

تئوری

-

-

اصلی

3

168210

برنامه نویسی پیشرفته

3

تئوری .  ملی

-

-

اصلی

4

122112

آمار و احتمالات کاربردی

3

تئوری

-

-

پایه

5

1223102

ریاضی مهندسی

3

تئوری

-

-

پایه

6

132108

معماری رایانه

2

تئوری

-

-

پایه

7

121108

تاریخ تحلیلی صدر  اسلام

2

تئوری

-

-

عمومی

8

121110

تربیت بدنی

1

عملی

-

-

عمومی

نیمسال دوم  (19 واحد)

1

132109

کارگاه معماری رایانه

1

عملی

 

معماری رایانه

پایه

2

168241

طراحی شبکه های سویچینگ و پروژه

3

تئوری . عملی

 

 

تخصصی

3

168225

سیگنالینگ (cas,ccs)

3

تئوری

 

 

تخصصی

4

168220

سخت افزار سویچینگ

3

تئوری

 

 

تخصصی

5

168229

مباحث ویژه

2

تئوری

 

 

تخصصی

6

168218

آشنایی با استاندارد های بین المللی مخابرات

2

تئوری

 

 

اصلی

7

168216

ساختمان داده ها

2

تئوری . عملی

 

 

اصلی

8

168212

میکرو  پروسسور

2

تئوری

معماری رایانه

 

اصلی

9

168213

آزمایشگاه میکروپروسسورها

1

عملی

 

میکروپروسسور

اصلی

نیمسال سوم (20 واحد)

 

1

168221

نرم افزار سویچینگ

2

تئوری

سخت افزار سویچینگ

 

تخصصی

2

168230

زبان تخصصی

3

تئوری

 

 

تخصصی

3

168223

آزمایشگاه سخت افزار سویچینگ

1

عملی

سخت افزار سویچینگ

 

تخصصی

4

168224

شبکه های ارتباطی نسل جدید

2

تئوری

طراحی شبکه های سویچینگ

 

تخصصی

5

168219

مهندسی ترافیک در شبکه های مخابراتی

3

تئوری

آمار و احتمالات

 

اصلی

6

168214

سیستم عامل (real time)

2

تئوری

 

 

اصلی

7

121109

تفسیر موضوعی قرآن

2

تئوری

 

 

عمومی

8

168215

تکنولوژی مخابرات

2

تئوری

آمار و احتمالات مباحث ویژه

 

اصلی

9

121105

اندیشه اسلامی 2

2

تئوری

 

 

عمومی

10

168222

آزمایشگاه نرم افزار سویچینگ

1

عملی

 

نرم افزار سویچینگ

تخصصی

نیمسال چهارم (14 واحد)

 

1

168227

سویچ های دیجیتال

2

تئوری

نرم افزار سویچینگ

 

تخصصی

2

168228

کارگاه سویچ های دیجیتال

1

عملی

 

سویچ های دیجیتال

نخصصی

3

121118

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

2

تئوری

 

 

عمومی

4

168233

شبکه های دیتا

2

تئوری

 

 

اختیاری

5

121107

انقلاب اسلامی

2

تئوری

 

 

عمومی

6

168231

پروژه

3

عملی

80% دروس

 

تخصصی

7

168232

کارورزی

2

عملی

80% دروس

 

تخصصی

توضیحات : دروس عمومی :   11 واحد،   دروس پایه :   9 واحد،   دروس اصلی :   21 واحد،   دروس تخصصی اجباری (مشتمل بر پروژه و  کارآموزی) :   28 واحد،     دروس تخصصی اختیاری :   2 واحد،  

 اخذ درس کارآموزی فقط در نیمسالی که تعداد واحد های دانشجو (با احتساب درس کارآموزی) حداکثر 14 واحد باشد امکان پذیر است.

دانشجویان بایستی 12 واحد از دروس فوق را اخذ نمایند. بر اساس بخشنامه 70730/2 مورخ 30/04/86 کلیه دانشجویان ورودی 90 به بعد الزاما می بایستی درس فرهنگ و تمدن اسلام و ایران را به ارزش 2 واحد به جای یکی از دروس اختیاری اخذ کنند.