موسسه آموزش عالی بعثت کرمان

 

 ((اطلاعیه فوری))

قابل توجه دانشجویان محترم:

نظر به اینکه فعالیت های آموزشی موسسه از اول مرداد ماه 98 به مدت یک ماه متوقف می باشد

لذا دانشجویان فارغ التحصیل در صورت نیاز مبرم به پیگیری کار خود در این فاصله زمانی می توانند

با شماره: 33243540 تماس گرفته تا هماهنگی لازم با کارشناسان مربوطه صورت گیرد.

 

تقویم آموزشی تابستان 98-97

 

 

*******


مدارک لازم جهت ثبت نام دانشجویان کلیه مقاطع ورودی بهمن97

 *******

 

 اطلاعیه جذب مدرس برای دارندگان مدرک دکتری (اطلاعات بیشتر)

 

*******

اطلاعیه پذیرش دانشجو در دو رشته جدید(کارشناسی ارشد)+لیست کامل رشته های دایر


آشنایی

آمارها

-

اعضای هیأت علمی

روابط عمومی

-

جامعه فارغ التحصيلان

-

-

 

ریاست دانشگاه

معاونت دانشجويي

-

معاونت آموزشی و تحصيلات تکميلی

معاونت فرهنگی

-

معاونت پژوهش و فناوری

معاونت مالی و اداری

-

 

قوانين و اطلاعيه های آموزشی

-

-

تقويم آموزشی

-

-

تحصيلات تکميلی

-

-

 

چارت درسی گروه کارشناسی ناپیوسته مخابرات گرایش انتقال

نیمسال و جمع واحد

ردیف

شماره درس

عنوان درس

واحد

 

نظری-عملی

پیش نیاز

نوع درس

نیمسال اول ( 20 واحد )

 

1

110603

تجزیه و تحلیل سیستم ها

3

نظری

-

جبرانی

2

110608

فیزیک موج و ارتعاش نور

2

نظری

-

جبرانی

3

112601

الکترومغناطیس

3

نظری

-

جبرانی

4

110201

ریاضیات کاربردی

3

نظری

-

پایه

5

110202

آمار و احتمالات در مخابرات

3

نظری

-

پایه

6

110203

محاسبات عددی و برنامه سازی پیشرفته

4

نظری.عملی

-

پایه

7

121105

اندیشه اسلامی 2

2

نظری

-

عمومی

نیمسال دوم  (20 واحد)

1

110301

تکنولوژی مخابرات

3

نظری

تجزیه و تحلیل سیستم ها،  ریاضیات کاربردی، آمار و احتمالات در مخابرات

اصلی

2

110305

سازمان کامپیوتر و کاربرد آن در سیستم های مخابراتی

3

نظری-عملی

 

اصلی

3

110306

کارگاه الکترونیک

1

عملی

-

اصلی

4

110307

زبان تخصصی در سیستم های انتقال

2

نظری-عملی

-

اصلی

5

1103018

کارگاه مخابرات

1

عملی

-

اصلی

6

112404

میدان ها و امواج

3

نظری

الکترو مغناطیس

تخصصی

7

110505

مقدمه ای بر آنتن و انتشار امواج[1]

4

نظری

فیزیک موج و ارتعاش نور

جبرانی

8

121109

تفسیر موضوعی قرآن

2

نظری

-

عمومی

9

121110

تربیت بدنی 2

1

عملی

-

عمومی

نیمسال سوم (20 واحد)

 

1

112401

سیستم های انتقال شهری راه دور

3

نظری عملی

تکنولوژی مخابرات،  مقدمه ای بر آنتن و انتشار امواج

تخصصی

2

1112405

اصول قطعات مایکرویو در شبکه های مخابراتی

3

نظری

میدان ها و اموج

تخصصی

3

110003

شبکه های انتقال داده ها در ایران

3

نظری

تکنولوژی مخابرات،  سازمان کامپیوتر و کاربرد آن در سیستم های مخابراتی

تخصصی

4

110303

اصول کاربرد مخابرات نوری در شبکه

2

نظری

تکنولوژی مخابرات، فیزیک موج و ارتعاش نور

اصلی

5

110302

آزمایشگاه مخابرات

1

عملی

تکنولوژی مخابرات

اصلی

6

112505

مباحث ویژه کاربردی در مخابرات

3

نظری

-

اختیاری

7

110001

ریز پردازنده و کاربرد آن در مخابرات

3

نظری

سازمان کامپیوتر و کاربرد آن در سیستم های مخابراتی

اختیاری

8

121107

انقلاب اسلامی

2

نظری

-

عمومی

نیمسال چهارم 20 واحد)

 

1

112402

آزمایشگاه سیستم های انتقال

1

عملی

سیستم های انتقال شهری راه دور،  آزمایشگاه مخابرات

تخصصی

2

112403

مخابرات ماهواره ای و کاربرد آن در ایران

2

نظری

سیستم های انتقال شهری راه دور،   مقدمه ای بر آنتن و انتشار امواج

تخصصی

3

1112406

آزمایشگاه مایکرویو و آنتن [2]

1

عملی

اصول قطعات مایکرویو در شبکه های مخابراتی

تخصصی

4

1112407

بررسی و مشخصات کاربردی فیبر نوری در شبکه ها

2

نظری

اصول قطعات مایکرویو در شبکه های مخابراتی،   اصول کاربرد مخابرات نوری در شبکه

تخصصی

5

110004

آزمایشگاه شبکه های انتقال داده ها

1

عملی

شبکه های انتقال داده ها در ایران

تخصصی

6

112409

سیستم های انتقال دیجیتال شهری و راه دور

3

نظری

سیستم های انتقال شهری راه دور

تخصصی

7

112410

سیستم های رادیویی متحرک

3

نظری

سیستم های انتقال شهری راه دور

تخصصی

8

110304

آزمایشگاه مخابرات نوری

1

عملی

اصول کاربرد مخابرات نوری در شبکه

اصلی

9

121108

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

تئوری

-

عمومی

10

1112408

طراحی و مهندسی شبکه های انتقال

3

نظری عملی

بررسی و مشخصات کاربردی فیبر نوری در شبکه ها،   مخابرات ماهواره ای و کاربرد آن در ایران،  اصول قطعات مایکرویو در شبکه های مخابراتی

تخصصی

11

110609

آزمایشگاه فیزیک موج و ارتعاش نور

1

عملی

فیزیک موج و ارتعاش نور

جبرانی

نیمسال پنجم  (6 واحد)

 

1

112412

پروژه

3

 

سال آخر

تخصصی

2

112843

112844

کارآموزی1، کارآموزی2

3

عملی

750  (375+375) ساعت

تخصصی

 

[1] در صورتی که این درس را در دوره کاردانی گذرانده اید نیازی به گذراندن این درس نیست.

[2] در صورتی که این درس را در دوره کاردانی گذرانده اید به جای آن می توانید از دروس اختیاری دیگر انتخاب کند

 

توضیحات : دروس عمومی :9 واحد، دروس پایه : 10 واحد، دروس اصلی : 14 واحد، دروس تخصصی اجباری (مشتمل بر پروژه و کارآموزی) : 34 واحد، دروس اختیاری : 6 واحد، دروس جبرانی : 13 واحد  ( گذراندن 9 واحد از این دروس شامل تجزیه و تحلیل سیستم ها، فیزیک موج و ارتعاش نور، آزمایشگاه فیزیک موج و ارتعاش نور و الکترو مغناطیس اجباری می باشد. و در صورتی که درس مقدمه ای بر آنتن و انتشار امواج را در دوره کاردانی گذرانده اید نیازی به گذراندن این درس نیست )