موسسه آموزش عالی بعثت کرمان

ریاست دانشگاه

معاونت دانشجويي

-

معاونت آموزشی و تحصيلات تکميلی

معاونت فرهنگی

-

معاونت پژوهش و فناوری

معاونت مالی و اداری

-

 

قوانين و اطلاعيه های آموزشی

-

-

تقويم آموزشی

-

-

تحصيلات تکميلی

-

-

 

چارت درسی گروه کارشناسی ناپیوسته برق گرایش انتقال و توزیع

نیمسال و جمع واحد

ردیف

شماره درس

عنوان درس

واحد

 

نظری-عملی

پیش نیاز

نوع درس

نیمسال اول ( 19 واحد )

 

1

1223102

ریاضیات مهندسی

3

نظری

-

پایه

2

14126

آمار و احتمال مهندسی

3

نظری

-

پایه

3

12501

الکترومغناطیس

3

نظری

-

پایه

4

12502

کاربرد کامپیوتر در شبکه های انتقال و توزیع

2

نظری

-

پایه

5

12521

زبان تخصصی

2

نظری

-

تخصصی

6

12519

کارگاه تخصصی تابلو

1

عملی

-

تخصصی

7

12535

سیستم توزیع انرژی الکتریکی

3

نظری

-

جبرانی

8

121105

اندیشه اسلامی 2

2

نظری

-

عمومی

نیمسال دوم  (19 واحد)

1

12505

ماشین های الکتریکی

3

نظری

الکترومغناطیس

اصلی

2

12520

مقررات نگهداری و بهره برداری از شبکه ها

1

نظری

-

تخصصی

3

12503

مدارهای جریان متناوب

2

نظری

ریاضیات مهندسی

اصلی

4

12515

نقشه کشی و نقشه خوانی الکتریکی

1

عملی

-

اصلی

5

12506

تاسیسات الکتریکی و پروژه

3

نظری - عملی

همزمان با مدارهای جریان متناوب

اصلی

6

12509

بررسی سیستم های قدرت (1)

3

نظری

همزمان با ماشین های الکتریکی

اصلی

7

12536

ترانسفورماتور

3

نظری

-

جبرانی

8

121110

تربیت بدنی 2

1

عملی

-

عمومی

9

121109

تفسیر موضوعی قرآن

2

نظری

-

عمومی

نیمسال سوم (20 واحد)

 

1

12510

بررسی سیستم های قدرت (2)

3

نظری

بررسی سیستم های قدرت (1)

اصلی

2

12537

حفاظت سیستم های قدرت

2

نظری

همزمان با بررسی سیستم های قدرت (2)

اصلی

3

12513

فشار قوی و عایق ها

2

نظری

بررسی سیستم های قدرت (1)

اصلی

4

12504

آزمایشگاه مدارهای جریان متناوب

1

عملی

مدارهای جریان متناوب

اصلی

5

12507

آزمایشگاه ماشین های الکتریکی (1)

1

عملی

ماشین های الکتریکی

اصلی

6

12517

طراحی و توسعه شبکه های توزیع و پروژه

3

نظری-عملی

تاسیسات الکتریکی و پروژه

تخصصی

7

12518

کارگاه تخصصی توزیع هوایی

1

عملی

همزمان با طراحی و توسعه شبکه های توزیع و پروژه

تخصصی

8

12527

استاندارد در شبکه های انتقال و توزیع

2

نظری

(بعد از ترم دوم)

اختیاری

9

12529

کارگاه تخصصی مدارهای فرمان

1

عملی

 

اختیاری

10

121108

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

نظری

-

عمومی

11

121118

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

2

نظری

 

عمومی

نیمسال چهارم 20  واحد)

 

1

12541

تجهیزات پست

3

نظری-عملی

فشار قوی و عایق ها

تخصصی

2

12538

آزمایشگاه عایق های فشار قوی

1

عملی

فشار قوی و عایق ها

اصلی

3

12512

آزمایشگاه حفاظت سیستم های قدرت

1

عملی

حفاظت سیستم های قدرت

اصلی

4

12508

آزمایشگاه ماشین های الکتریکی (2)

1

عملی

آزمایشگاه ماشین های الکتریکی (1)

اصلی

5

12542

طراحی خطوط انتقال و پروژه

3

نظری- عملی

بررسی سیستم های قدرت (2)

اختیاری

6

12543

کارگاه تخصصی سرکابل و مفصل بندی

1

عملی

فشار قوی و عایق ها

اختیاری

7

121107

انقلاب اسلامی

2

نظری

 

عمومی

8

12539

پروژه

3

عملی

بعد از گذراندن 60 واحد

تخصصی

9

12540

کارآموزی

3

عملی

بعد از گذراندن 60 واحد

تخصصی

 

 

توضیحات : دروس عمومی :11 واحد، دروس پایه : 11 واحد، دروس اصلی : 24 واحد، دروس تخصصی اجباری (مشتمل بر پروژه و کارآموزی) : 17 واحد، دروس اختیاری : 7 واحد، دروس جبرانی : 6 واحد 

 

 

جدول دروس اختیاری

1

12524

طراحی پست های فشار قوی و پروژه

3

نظری- عملی

تجهیزات پست

اختیاری

2

12542

طراحی خطوط انتقال و پروژه

3

نظری- عملی

بررسی سیستم های قدرت (2)

اختیاری

3

12526

مدیریت توزیع مصرف برق

3

نظری

طراحی و توسعه شبکه های توزیع و پروژه

اختیاری

4

12527

استاندارد در شبکه های انتقال و توزیع

2

نظری

(بعد از ترم دوم)

اختیاری

5

12528

تحقیق در عملیات و کنترل پروژه

3

نظری

 

اختیاری

6

12529

کارگاه تخصصی مدارهای فرمان

1

عملی

 

اختیاری

7

12530

کارگاه تخصصی ترانسفورماتور

1

عملی

ماشین های الکتریکی

اختیاری

8

12531

کارگاه تخصصی عیب یابی کابل

1

عملی

فشار قوی و عایق ها

اختیاری

9

12543

کارگاه تخصصی سرکابل و مفصل بندی

1

عملی

فشار قوی و عایق ها

اختیاری

10

12533

کارگاه تخصصی خط گرم

1

عملی

کارگاه تخصصی توزیع هوایی

اختیاری

11

12534

نقشه برداری خطوط انتقال و توزیع

1

عملی

 

اختیاری

·         بر اساس بخشنامه 70730/2 مورخ 30/04/86 کلیه دانشجویان ورودی 90 به بعد الزاما می بایستی درس فرهنگ و تمدن اسلام و ایران را به ارزش 2 واحد به جای یکی از دروس اختیاری اخذ کنند. بنابر این دانشجویان بایستی 7 واحد از دروس جدول اختیاری  را اخذ نمایند.

·        مسئولیت عدم رعایت پیش نیاز و همنیازی دروس تنها بر عهده شخص دانشجو می باشد. عدم رعایت پیش نیازی یا همنیازی دروس باعث بوجود آمدن مشکلاتی در هنگام فارغ التحصیلی و حذف درس خواهد شد.

·        مطابق ماده 10 آیین نامه شورای برنامه ریزی آموزش عالی مورخ 08/05/91 تعداد واحد های جبرانی برای رشته های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ورودی مهر 91 به بعد حداکثر 6 واحد می باشد. در صورتی که کاردانی تحصیلی دانشجو گرایش برق توزیع باشد و در دوره کاردانی این دروس را گذرانده باشد نیازی به گذراندن این دروس نیست.

 

·         دروس اختیاری در ترم سوم و چهارم بر اساس تشخیص بخش ارائه می گردد.

·         جدول دروس اختیاری ارائه شده به همراه معرفی دروس پیش نیاز مربوطه در ابتدای هر ترم در اختیار دانشجویان قرار می گیرد.

·         اخذ درس کارآموزی فقط در نیمسالی که تعداد واحد های دانشجو (با احتساب درس کارآموزی) حداکثر 14 واحد باشد امکان پذیر است. و مسئولیت عدم رعایت تحت هر شرایطی  تنها بر عهده شخص دانشجو می باشد.

آخرین ویرایش در یکشنبه, 28 ارديبهشت 1393 ساعت 11:00