موسسه آموزش عالی بعثت کرمان

ریاست دانشگاه

معاونت دانشجويي

-

معاونت آموزشی و تحصيلات تکميلی

معاونت فرهنگی

-

معاونت پژوهش و فناوری

معاونت مالی و اداری

-

 

قوانين و اطلاعيه های آموزشی

-

-

تقويم آموزشی

-

-

تحصيلات تکميلی

-

-

 

چارت درسی گروه کارشناسی ناپیوسته برق گرایش قدرت

نیمسال و جمع واحد

ردیف

شماره درس

عنوان درس

واحد

نظری-عملی

پیش نیاز

هم نياز

نوع درس

نیمسال اول ( 20 واحد )

 

1

1412202

ریاضی 2

3

نظری

 

 

پایه

2

14125

معادلات دیفرانسیل

3

نظری

 

ریاضی 2

پایه

3

13905

محاسبات عددی

2

نظری

 

ریاضی 2

پایه

4

14126

آمار و احتمالات مهندسی

3

نظری

 

 

پایه

5

1412204

برنامه نویسی کامپیوتر

2

نظری

 

 

پایه

6

13908

مدارهای الکتریکی 2

3

نظری

 

معادلات دیفرانسیل

اصلی

7

13912

مدارهای منطقی

3

نظری

 

 

اصلی

8

121110

تربیت بدنی 2

1

عملی

 

 

عمومی

نیمسال دوم (20 واحد)

1

13914

بررسی سیستم های قدرت 1

3

نظری

مدارهای الکتریکی 2

 

اصلی

2

1223102

ریاضی مهندسی

3

نظری

معادلات دیفرانسیل

 

اصلی

3

12501

الکترومغناطیس

3

نظری

 

ریاضی مهندسی

اصلی

4

13915

ماشین های الکتریکی 2

3

نظری

 

 

اصلی

5

14127

تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها

3

نظری

 

بررسی سیستم های قدرت 1

اصلی

6

13916

آز مدار منطقی

1

عملی

 

مدارهای منطقی

اصلی

7

121108

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

نظری

 

 

عمومی

8

13907

زبان تخصصی

2

نظری

 

 

تخصصی

نیمسال سوم  (20 واحد)

 

1

12901

بررسی سیستم های قدرت 2

3

نظری

بررسی سیستم های قدرت 1

 

تخصصی

2

12902

آز  بررسی سیستم های قدرت

1

عملی

 

بررسی سیستم های قدرت 2

تخصصی

3

12903

آز  ماشین های الکتریکی

1

عملی

ماشین های الکتریکی 2

 

تخصصی

4

12904

سیستم کنترل خطی

3

نظری

ماشین های الکتریکی 2

 

اصلی

5

12905

آز   سیستم کنترل خطی

1

عملی

 

سیستم کنترل خطی

اصلی

6

12906

ماشین های الکتریکی 3

3

نظری

ماشین های الکتریکی 2

 

تخصصی

7

12907

عایق ها و فشار قوی

3

نظری

بررسی سیستم های قدرت 1

 

تخصصی

8

12908

تاسیسات الکتریکی و پروژه

3

نظری

مدارهای الکتریکی 2

 

تخصصی

9

121107

انقلاب اسلامی

2

نظری

 

 

عمومی

نیمسال چهارم  (14 واحد)

 

1

12909

ماشین های مخصوص

2

نظری

ماشین های الکتریکی 3

 

تخصصی

2

129010

طراحی خطوط انتقال انرژی و پروژه

3

نظری

عایق ها و فشار قوی

 

تخصصی

3

129022

آزمایشگاه الکترونیک 2

1

عملی

 

 

انتخابی

4

121105

اندیشه اسلامی 2

2

نظری

 

 

عمومی

5

121109

تفسیر موضوعی قرآن

2

نظری

 

 

عمومی

6

121118

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

2

نظری

 

 

عمومی

7

129013

پروژه

2

عملی

گذراندن حداقل 60 واحد

 

تخصصی

تابستان (2 واحد)

1

129014

کارآموزی

2

عملی

گذراندن حداقل 60 واحد (274 ساعت)

 

تخصصی

 

 

·      مسئولیت رعایت پیش نیازی و همنیازی دروس تنها بر عهده شخص دانشجو می باشد. عدم رعایت پیش نیازی یا همنیازی دروس باعث بوجود آمدن مشکلاتی در هنگام فاغ التحصیلی و حذف درس خواهد شد.

·      درس اختیاری در ترم سوم و چهارم بر اساس تشخیص بخش ارائه می گردد.

 

 

·         مجموعه دروس : دروس عمومي 11 واحد، دروس تخصصي 25 واحد ، اختیاری 1 واحد ، دروس پايه 13 واحد و دروس اصلي 26 واحد كل دروس دوره  76 واحد مي باشد .

·          دروس جبرانی بر اساس دروس گذرانده شده در دوره کاردانی برای هر دانشجو متفاوت است و هر دانشجو موظف است در صورت نگذراندن این دروس در دوره کاردانی، از  جدول دروس جبرانی حداکثر تا سقف 6 واحد انتخاب کند.

·        دانشجویان بایستی 3 واحد از دروس انتخابی را اخذ نمایند که بر اساس بخشنامه 70730/2 مورخ 30/04/86 کلیه دانشجویان الزاما می بایستی درس فرهنگ و تمدن اسلام و ایران را به ارزش 2 واحد به جای یکی از دروس انتخابی اخذ کنند. بنابراین گذراندن یک درس 1 واحدی انتخابی لازم است.

 

 

جدول دروس انتخابی

ردیف

کد درس

عنوان درس

واحد

پیشنیاز

هم نیاز

1

129015

الکترونیک 2

3

 

 

2

129016

مخابرات 1

3

تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها

 

3

129017

طراحی پست های فشار قوی و پروژه

3

 

عایق ها و فشار قوی

4

129018

اصول میکروپروسسور

3

برنامه نویسی کامپیوتر آزمدارهای منطقی

 

5

129019

تولید و نیروگاه

3

ماشین های الکتریکی 3

 

6

129020

کنترل صنعتی

2

سیستم های کنترل خطی

 

7

129021

آزمایشگاه فشارقوی

1

عایق ها و فشار قوی

 

8

129022

آزمایشگاه الکترونیک 2

1

 

 

9

129023

اقتصاد مهندسی

2

محاسبات عددی

 

 

 

جدول دروس جبرانی

(مربوط به دانشجویانی که این دروس را در دوره کاردانی نگذرانده اند.)

ردیف

کد درس

عنوان درس

واحد

پیشنیاز

1

129024

الکترونیک صنعتی

3

مدارهای الکتریکی 2، الکترونیک 1

2

129025

حفاظت سیستم های قدرت

3

 

3

129011

تجهیزات پست

3

 

4

129012

اصول اندازه گیری الکتریکی

3

 

5

129026

آزمایشگاه ماشین 1

1

 

6

129027

آزمایشگاه ماشین 2

1

 

 

·        مطابق ماده 10 آیین نامه شورای برنامه ریزی آموزش عالی مورخ 08/05/91 تعداد واحد های جبرانی برای رشته های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ورودی مهر 91 به بعد حداکثر 6 واحد می باشد.