موسسه آموزش عالی بعثت کرمان

ریاست دانشگاه

معاونت دانشجويي

-

معاونت آموزشی و تحصيلات تکميلی

معاونت فرهنگی

-

معاونت پژوهش و فناوری

معاونت مالی و اداری

-

 

قوانين و اطلاعيه های آموزشی

-

-

تقويم آموزشی

-

-

تحصيلات تکميلی

-

-

 

چارت درسی گروه کاردانی پیوسته 92به بعد الکترونیک عمومی

نیمسال و جمع واحد

ردیف

شماره درس

عنوان درس

واحد

 

نظری-عملی

پیش نیاز

هم نياز

نوع درس

نیمسال اول ( 18 واحد )

 

1

34276

اصول مدارهاي ديجيتال

2

تئوري

 

 

اصلي

2

34277

آزمدارهاي ديجيتال

1

عملي

 

اصول مدارهاي ديجيتال

اصلي

3

34201

طراحي وساخت مدارهاي چاپي به كمك كامپيوتر

1

عملي

 

 

تخصصي

4

39241

زبان پيش دانشگاهي

2

تئوري

 

 

پيش دانشگاهي

5

39142

رياضي پيش دانشگاهي

2

تئوري

 

 

پيش دانشگاهي

6

39341

فيزيك الكتريسيته ومغناطيس

2

تئوري

 

رياضي عمومي

پايه

7

39510

انديشه اسلامي (1)

2

تئوري

 

 

عمومي

8

39603

ادبيات فارسي

3

تئوري

 

 

عمومي

9

39804

اصول سرپرستي

2

تئوري

 

 

تخصصي

10

39701

تربيت بدني

1

عملي

 

 

عمومي

نیمسال دوم  (20 واحد)

1

34275

تحليل مدارهاي الكتريكي

3

تئوري

 

رياضي عمومي

اصلي

2

34268

آز تحليل مدار هاي الكتريكي

1

عملي

 

تحليل مدارهاي الكتريكي

اصلي

3

34296

كاربردابزاردقيق وكنترل

2

تئوري

 

ميكروپروسسور

تخصصي

4

34288

ميكروپروسسور

2

تئوري

اصول مدارهاي ديجيتال

 

تخصصي

5

39115

رياضي عمومي

3

تئوري

رياضي پيش دانشگاهي

 

پايه

6

39214

زبان خارجه (4)

3

تئوري

زبان پيش دانشگاهي

 

عمومي

7

34204

سيستم هاي مخابراتي

3

تئوري

 

 

تخصصي

8

34208

آز سيستم هاي مخابراتي

1

عملي

 

سيستم هاي مخابراتي

تخصصي

9

39516

آئين زندگي(اخلاق كاربردي)

2

تئوري

 

 

عمومي

نیمسال سوم (20 واحد)

 

 

1

34203

ماشين هاي الكتريكي

2

تئوري

فيزيك الكتريسيته ومغناطيس

تحليل مدارهاي الكتريكي

اصلي

2

34280

كارگاه ماشينهاي الكتريكي ومدار فرمان

1

عملي

 

ماشينهاي الكتريكي

اصلي

3

34267

تحليل مدارهاي الكترونيكي

3

تئوري

تحليل مدارهاي الكتريكي

 

اصلي

4

34202

كاربرد رايانه در الكترونيك

1

عملي

 

تحليل مدار هاي الكترونيكي

تخصصي

5

34297

سيستم هاي تلويزيون

3

تئوري

سيستم هاي مخابراتي

 

تخصصي

6

34298

كارگاه تعميرات تلويزيون

1

عملي

 

سيستم هاي تلويزيون

تخصصي

7

34205

كارگاه مباني الكترونيك

1

عملي

 

تحليل مدارهاي الكترونيكي

اصلي

8

34206

ميكرو كنترلر

2

تئوري

ميكروپروسسور

 

تخصصي

9

39139

رياضي كاربردي

2

تئوري

رياضي عمومي

 

تخصصي

10

39203

زبان فني

2

تئوري

زبان خارجع (4)

 

تخصصي

11

 39806

دانش خانواده و جمعیت

2

تئوري

 

 

عمومي

نیمسال چهارم 16  واحد)

 

1

34216

تكنيك پالس

2

تئوري

اصول مدار هاي ديجيتال

مدارهاي مجتمع خطي

تخصصي

2

34217

آزمايشگاه تكنيك پالس

1

عملي

 

تكنيك پالس

تخصصي

3

34233

مدارهاي مجتمع خطي

3

تئوري

تحليل مدارهاي الكترونيكي

 

تخصصي

4

34234

آز مدارهاي مجتمع خطي

1

عملي

 

مدارهاي مجتمع خطي

تخصصي

5

34207

آز ميكروپروسسور وميكروكنترلر

1

عملي

ميكرو پروسسور وميكرو كنترل

 

تخصصي

6

34289

منابع تغذیه سویچینگ

3

تئوري

 

مدارهاي مجتمع خطي

اختیاری

7

34299

كارگاه PLC

1

عملي

كارگاه هاي ماشينهاي الكتريكي ومدار فرمان

كاربرد ابزار دقيق كنترل

تخصصي

8

34290

الكترونيك صنعتي

3

تئوري

تحليل مدارهاي الكترونيكي

 

تخصصي

9

34291

آزمايشگاه الكترونيك صنعتي

1

عملي

 

الكترونيك صنعتي

تخصصي

نيمسال پنجم(4واحد)

1

37142

كارآموزي

2

عملي

80%دروس دوره و جمع واحد ها در ترمی که کارآموزی اخذ می شود حداکثر 14 واحد باشند.

تخصصي

2

34287

پروژه ساخت

2

عملي

80% دروس دوره

 

تخصصي

 

 

توضیحات :

1-رعايت پيش نياز و هم نياز دروس الزامي و با مسئوليت دانشجو مي باشد .

2- چنانچه دانشجو خارج از چار چوب پيشنهادي فوق انتخاب واحد نمايد همه مشكلات ناشي از آن متوجه شخص دانشجو خواهد بود.

3- مجموعه دروس پيش دانشگاهي 4 واحد ، دروس عمومي 13 واحد، دروس تخصصي 39 واحد ، دروس اختیاری 3 واحد ، دروس پايه 5 و دروس اصلي 14واحد كل دروس دوره 78  واحد مي باشد .

آخرین ویرایش در پنج شنبه, 18 شهریور 1395 ساعت 07:02