موسسه آموزش عالی بعثت کرمان

آشنایی

آمارها

-

اعضای هیأت علمی

روابط عمومی

-

جامعه فارغ التحصيلان

-

-

 

ریاست دانشگاه

معاونت دانشجويي

-

معاونت آموزشی و تحصيلات تکميلی

معاونت فرهنگی

-

معاونت پژوهش و فناوری

معاونت مالی و اداری

-

 

قوانين و اطلاعيه های آموزشی

-

-

تقويم آموزشی

-

-

تحصيلات تکميلی

-

-

 

چارت درسی گروه كارداني پيوسته93به بعد الكتروتكنيك گرايش برق صنعتي

نیمسال و جمع واحد

ردیف

شماره درس

عنوان درس

واحد

 

نظری-عملی

پیش نیاز

هم نياز

نوع درس

نیمسال اول ( 19 واحد )

 

1

34144

كارگاه ورق كاري وجوشكاري

1

عملي

 

 

اصلي

2

34176

ايمني در برق

1

نظری

 

 

تخصصي

3

34195

فيزيك عمومي

2

نظري

 

 

پايه

4

34190

آزمايشگاه  اندازگيري الکتریکی

1

عملي

 

 

اصلي

5

34194

كارگاه مدارفرمان

1

عملي

 

 

تخصصي

6

39142

رياضي پيش دانشگاهي

2

نظري

 

 

جبرانی

7

39241

زبان پيش دانشگاهي

2

نظري

 

 

جبرانی

8

39603

ادبيات فارسي

3

نظري

 

 

عمومي

9

39701

تربيت بدني

1

عملي

 

 

عمومي

10

34115

روشنايي فني

2

نظري

 

 

انتخابي

11

34197

كارگاه سيم پيچي 1

1

عملي

 

 

تخصصي

12

39510

انديشه اسلامي 1

2

نظري

 

 

عمومي

نیمسال دوم  (20 واحد)

1

39115

رياضي عمومي

3

نظري

رياضي پيش دانشگاهي

 

پايه

2

39341

فيزيك الكتريسيته و مغناطیس

2

نظري

فيزيك عمومي

 

پايه

3

34199

مكانيك كاربردي

2

نظري

فيزيك عمومي

 

اصلي

4

39214

زبان خارجه (عمومي)

3

نظري

زبان پيش دانشگاهي

 

عمومي

5

39804

اصول سرپرستي

2

نظري

 

 

تخصصي

6

39809

كارآفريني و پروژه

2

نظري عملي

 

 

تخصصي

7

39516

آئين زندگي

2

نظري

 

 

عمومي

8

34150

تحليل  مدارهای الكتريكي

3

نظري

 

رياضي عمومي

اصلي

9

34192

آزمايشگاه ماشين(1)

1

عملي

 

 

تخصصي

نیمسال سوم (18 واحد)

 

 

1

34104

ماشين های الکتریکی سه فاز

2

نظري

الكتريسته مغناطيس

 

تخصصي

2

34198

كارگاه سيم پيچي 2

1

عملي

كارگاه سيم پيچي 1

ماشین سه فاز

تخصصي

3

39139

رياضي كاربردي

2

نظري

رياضي عمومي

 

تخصصي

4

34118

الكترونيك عمومي

3

نظري

 

 

اصلي

5

39203

زبان فني

2

نظري

زبان عمومي

 

اصلي

6

39342

هيدروليك وپنومانيك

2

نظري

فیزیک عمومی

 

اصلي

7

39343

آزمايشگاه هدروليك وپنوماتيك

1

عملي

 

هيدروليك وپنوماتيك

اصلي

8

34105

كنترل صنعتي

2

نظري

 

 

تخصصي

9

34191

آزمايشگاه  مدارالكتريكي

1

عملي

تحليل مدار

 

اصلي

10

34170

كاربرد رايانه در برق

2

نظری عملي

 

آزمايشگاه مدارالكتريكي

اصلي

نیمسال چهارم 18  واحد)

 

1

34107

مباني سيستم هاي قدرت

2

نظري

ماشين سه فاز

 

تخصصي

2

34156

مباني ديجيتال

2

نظري

الكترونيك عمومي

 

اصلي

3

34175

آزمايشگاه مباني ديجيتال

1

عملی

 

مباني ديجيتال

اصلي

4

34119

آزمايشگاه الكترونيك عمومی

1

عملي

الكترونيك عمومي

 

اصلي

5

34120

الكترونيك صنعتي

3

نظري

الكترونيك  عمومي

 

اصلي

6

34121

آزمايشگاه الكترونيك صنعتي

1

عملي

 

الكترونيك صنعتي

اصلی

7

34186

ماشين های الکتریکی  مخصوص

2

نظري

ماشين سه فاز

 

تخصصی

8

39806

دانش خانواده و جمعیت

2

نظري

 

 

عمومي

9

34193

آزمايشگاه ماشين (2)

1

عملي

آزمايشگاه ماشين (1)

 

تخصصي

10

34149

رله وحفاظت

2

نظري

كنترل صنعتي

مباني سيستم هاي قدرت

انتخابي

11

34106

آزمايشگاه كنترل صنعتي

1

عملي

كنترل صنعتي

 

تخصصي

نیمسال تابستان (2 واحد)

1

37141

كارآموزي

2

 

عملي

75% دروس پاس شده باشد و دانشجو در نیمسالی که کارآموزی اخذ می کند به همراه درس کارآموزی حداکثر 14 واحد داشته باشد.

تخصصي

 

دروس جبرانی 4 واحد،  عمومی 13 واحد، پایه 7 واحد، اصلی 26 واحد، تخصصی 23 واحد، انتخابی 4 واحد جمعا 77 واحد

آخرین ویرایش در پنج شنبه, 29 بهمن 1394 ساعت 05:33