موسسه آموزش عالی بعثت کرمان

 

 ((اطلاعیه فوری))

قابل توجه دانشجویان محترم:

نظر به اینکه فعالیت های آموزشی موسسه از اول مرداد ماه 98 به مدت یک ماه متوقف می باشد

لذا دانشجویان فارغ التحصیل در صورت نیاز مبرم به پیگیری کار خود در این فاصله زمانی می توانند

با شماره: 33243540 تماس گرفته تا هماهنگی لازم با کارشناسان مربوطه صورت گیرد.

 

تقویم آموزشی تابستان 98-97

 

 

*******


مدارک لازم جهت ثبت نام دانشجویان کلیه مقاطع ورودی بهمن97

 *******

 

 اطلاعیه جذب مدرس برای دارندگان مدرک دکتری (اطلاعات بیشتر)

 

*******

اطلاعیه پذیرش دانشجو در دو رشته جدید(کارشناسی ارشد)+لیست کامل رشته های دایر


آشنایی

آمارها

-

اعضای هیأت علمی

روابط عمومی

-

جامعه فارغ التحصيلان

-

-

 

ریاست دانشگاه

معاونت دانشجويي

-

معاونت آموزشی و تحصيلات تکميلی

معاونت فرهنگی

-

معاونت پژوهش و فناوری

معاونت مالی و اداری

-

 

قوانين و اطلاعيه های آموزشی

-

-

تقويم آموزشی

-

-

تحصيلات تکميلی

-

-

 

چارت درسی گروه كارداني پيوسته93به بعد الكتروتكنيك گرايش برق صنعتي

نیمسال و جمع واحد

ردیف

شماره درس

عنوان درس

واحد

 

نظری-عملی

پیش نیاز

هم نياز

نوع درس

نیمسال اول ( 19 واحد )

 

1

34144

كارگاه ورق كاري وجوشكاري

1

عملي

 

 

اصلي

2

34176

ايمني در برق

1

نظری

 

 

تخصصي

3

34195

فيزيك عمومي

2

نظري

 

 

پايه

4

34190

آزمايشگاه  اندازگيري الکتریکی

1

عملي

 

 

اصلي

5

34194

كارگاه مدارفرمان

1

عملي

 

 

تخصصي

6

39142

رياضي پيش دانشگاهي

2

نظري

 

 

جبرانی

7

39241

زبان پيش دانشگاهي

2

نظري

 

 

جبرانی

8

39603

ادبيات فارسي

3

نظري

 

 

عمومي

9

39701

تربيت بدني

1

عملي

 

 

عمومي

10

34115

روشنايي فني

2

نظري

 

 

انتخابي

11

34197

كارگاه سيم پيچي 1

1

عملي

 

 

تخصصي

12

39510

انديشه اسلامي 1

2

نظري

 

 

عمومي

نیمسال دوم  (20 واحد)

1

39115

رياضي عمومي

3

نظري

رياضي پيش دانشگاهي

 

پايه

2

39341

فيزيك الكتريسيته و مغناطیس

2

نظري

فيزيك عمومي

 

پايه

3

34199

مكانيك كاربردي

2

نظري

فيزيك عمومي

 

اصلي

4

39214

زبان خارجه (عمومي)

3

نظري

زبان پيش دانشگاهي

 

عمومي

5

39804

اصول سرپرستي

2

نظري

 

 

تخصصي

6

39809

كارآفريني و پروژه

2

نظري عملي

 

 

تخصصي

7

39516

آئين زندگي

2

نظري

 

 

عمومي

8

34150

تحليل  مدارهای الكتريكي

3

نظري

 

رياضي عمومي

اصلي

9

34192

آزمايشگاه ماشين(1)

1

عملي

 

 

تخصصي

نیمسال سوم (18 واحد)

 

 

1

34104

ماشين های الکتریکی سه فاز

2

نظري

الكتريسته مغناطيس

 

تخصصي

2

34198

كارگاه سيم پيچي 2

1

عملي

كارگاه سيم پيچي 1

ماشین سه فاز

تخصصي

3

39139

رياضي كاربردي

2

نظري

رياضي عمومي

 

تخصصي

4

34118

الكترونيك عمومي

3

نظري

 

 

اصلي

5

39203

زبان فني

2

نظري

زبان عمومي

 

اصلي

6

39342

هيدروليك وپنومانيك

2

نظري

فیزیک عمومی

 

اصلي

7

39343

آزمايشگاه هدروليك وپنوماتيك

1

عملي

 

هيدروليك وپنوماتيك

اصلي

8

34105

كنترل صنعتي

2

نظري

 

 

تخصصي

9

34191

آزمايشگاه  مدارالكتريكي

1

عملي

تحليل مدار

 

اصلي

10

34170

كاربرد رايانه در برق

2

نظری عملي

 

آزمايشگاه مدارالكتريكي

اصلي

نیمسال چهارم 18  واحد)

 

1

34107

مباني سيستم هاي قدرت

2

نظري

ماشين سه فاز

 

تخصصي

2

34156

مباني ديجيتال

2

نظري

الكترونيك عمومي

 

اصلي

3

34175

آزمايشگاه مباني ديجيتال

1

عملی

 

مباني ديجيتال

اصلي

4

34119

آزمايشگاه الكترونيك عمومی

1

عملي

الكترونيك عمومي

 

اصلي

5

34120

الكترونيك صنعتي

3

نظري

الكترونيك  عمومي

 

اصلي

6

34121

آزمايشگاه الكترونيك صنعتي

1

عملي

 

الكترونيك صنعتي

اصلی

7

34186

ماشين های الکتریکی  مخصوص

2

نظري

ماشين سه فاز

 

تخصصی

8

39806

دانش خانواده و جمعیت

2

نظري

 

 

عمومي

9

34193

آزمايشگاه ماشين (2)

1

عملي

آزمايشگاه ماشين (1)

 

تخصصي

10

34149

رله وحفاظت

2

نظري

كنترل صنعتي

مباني سيستم هاي قدرت

انتخابي

11

34106

آزمايشگاه كنترل صنعتي

1

عملي

كنترل صنعتي

 

تخصصي

نیمسال تابستان (2 واحد)

1

37141

كارآموزي

2

 

عملي

75% دروس پاس شده باشد و دانشجو در نیمسالی که کارآموزی اخذ می کند به همراه درس کارآموزی حداکثر 14 واحد داشته باشد.

تخصصي

 

دروس جبرانی 4 واحد،  عمومی 13 واحد، پایه 7 واحد، اصلی 26 واحد، تخصصی 23 واحد، انتخابی 4 واحد جمعا 77 واحد

آخرین ویرایش در پنج شنبه, 29 بهمن 1394 ساعت 05:33