چاپ کردن این صفحه

چارت درسی گروه كارداني پيوسته الكتروتکنيك تاسيسات الكتريكي

نیمسال و جمع واحد

ردیف

شماره درس

عنوان درس

واحد

 

نظری-عملی

پیش نیاز

هم نياز

نوع درس

نیمسال اول ( 18 واحد )

 

1

39142

ریاضی پیش دانشگاهی

2

نظری

 

 

جبرانی

2

39241

زبان  پیش دانشگاهی

2

نظری

 

 

جبرانی

3

34195

فيزيك عمومي

2

نظري

 

 

پايه

4

35121

آز اندازه گيري الکتریکی

1

عملي

 

 

اصلي

5

35102

ايمني در برق

1

نظري

 

 

تخصصي

6

35110

كارگاه مدار فرمان

1

عملي

 

 

تخصصي

7

35125

کارگاه جوشکاری و ورقکاری

2

عملی

 

 

اصلی

8

39603

ادبيات فارسي

3

نظري

 

 

عمومي

9

39516

آئين زندگي (اخلاق كاربردي)

2

نظري

 

 

عمومي

10

35103

روشنایی فنی

2

نظری

 

 

تخصصی

نیمسال دوم  (20 واحد)

1

39341

فيزيك الكتريسيته ومغناطيس

2

نظري

 فيزيك عمومي

 

پايه

2

35128

رياضي عمومي

3

نظري

 

 

پايه

3

35115

تحليل مدارهاي الكتريكي

3

نظري

 

ریاضی عمومی

اصلي

4

35112

اصول سرپرستي

2

نظري

 

 

تخصصي

5

35127

مكانيك كاربردي

2

نظري

فيزيك عمومي

 

اصلي

6

39214

زبان عمومي (4)

3

نظري

 

 

عمومي

7

39510

انديشه اسلامي 1

2

نظري

 

 

عمومي

8

39701

تربيت بدني

1

عملي

 

 

عمومي

9

39806

دانش خانواده و جمعیت

2

نظری

 

 

عمومي

نیمسال سوم (19 واحد)

 

1

35101

رياضي كاربردي

2

نظري

رياضي عمومي

 

تخصصي

2

35116

آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي

1

عملي

تحليل مدارهاي الكتريكي

 

اصلي

3

35117

الکترونیک عمومی

3

نظري

 

 

اصلي

4

35113

كارآفريني وپروژه

2

نظري - عملی

 

 

تخصصي

5

35122

كاربرد رايانه دربرق

2

نظري - عملی

 

آز مدار الکتریکی

اصلي

6

35106

کارگاه شبکه هوایی

2

عملی

 

 

تخصصي

7

35126

زبان فني

2

نظري

زبان عمومي (4)

 

اصلي

8

35105

ماشين هاي الكتريكي سه فاز

2

نظري

فيزيك الكتريسيته ومغناطيس

 

تخصصي

9

35107

کارگاه کابل

1

عملی

 

 

تخصصی

10

35133

کاربرد میکروکنترلرها

2

نظری

مبانی دیجیتال

 

انتخابی

 

نیمسال چهارم (16  واحد)

 

1

35120

آزمايشگاه الكترونيك صنعتي

1

عملي

الكترونيك صنعتي

 

اصلي

2

35124

آزمايشگاه ديجيتال

1

عملي

 

مباني ديجيتال

اصلي

3

35104

تجهیزات پست ونیروگاه

2

نظری

تحلیل مدارهای الکتریکی

 

تخصصی

4

35119

الكترونيك صنعتي

3

نظري

الكترونيك عمومي

 

اصلي

5

35118

آزمايشگاه الكترونيك عمومي

1

عملي

الكترونيك عمومي

 

اصلي

6

35130

کنترل صنعتی

2

نظري

ریاضی کاربردی

مبانی دیجیتال

انتخابي

7

35108

کارگاه سر کابل و مفصل

1

عملی

  کارگاه کابل

 

تخصصي

8

35109

کارگاه تاسیسات الکتریکی

2

عملي

 

 

تخصصی

9

35123

مباني ديجيتال

2

نظري

الكترونيك عمومي

 

اصلي

10

35111

آزمايشگاه ماشين هاي الكتريكي

1

عملي

ماشين هاي الكتريكي سه فاز

 

تخصصي

نیمسال تابستن(2 واحد)

1

35114

كارآموزي

2

عملي

حداکثر تعداد واحدها در نیمسالی که کارآموزی اخذ می کنید بایستی 14 واحد باشد.

تخصصي

 

 

 

دروس جبرانی 4 واحد،  عمومی 13 واحد، پایه 7 واحد، دروس اصلی 24 واحد، دروس تخصصی 23 واحد، انتخابی 4 واحد، جمعا 75 واحد

آخرین ویرایش در پنج شنبه, 29 بهمن 1394 ساعت 05:37