موسسه آموزش عالی بعثت کرمان

 

 ((اطلاعیه فوری))

قابل توجه دانشجویان محترم:

نظر به اینکه فعالیت های آموزشی موسسه از اول مرداد ماه 98 به مدت یک ماه متوقف می باشد

لذا دانشجویان فارغ التحصیل در صورت نیاز مبرم به پیگیری کار خود در این فاصله زمانی می توانند

با شماره: 33243540 تماس گرفته تا هماهنگی لازم با کارشناسان مربوطه صورت گیرد.

 

تقویم آموزشی تابستان 98-97

 

 

*******


مدارک لازم جهت ثبت نام دانشجویان کلیه مقاطع ورودی بهمن97

 *******

 

 اطلاعیه جذب مدرس برای دارندگان مدرک دکتری (اطلاعات بیشتر)

 

*******

اطلاعیه پذیرش دانشجو در دو رشته جدید(کارشناسی ارشد)+لیست کامل رشته های دایر


آشنایی

آمارها

-

اعضای هیأت علمی

روابط عمومی

-

جامعه فارغ التحصيلان

-

-

 

ریاست دانشگاه

معاونت دانشجويي

-

معاونت آموزشی و تحصيلات تکميلی

معاونت فرهنگی

-

معاونت پژوهش و فناوری

معاونت مالی و اداری

-

 

قوانين و اطلاعيه های آموزشی

-

-

تقويم آموزشی

-

-

تحصيلات تکميلی

-

-

 

چارت درسی گروه کارشناسی پیوسته مهندسی برق گرایش مخابرات

 

ردیف

شماره درس

عنوان درس

واحد

نظری - عملی

پیشنیاز

نوع درس

نیمسال اول 17 واحد

1

4412201

ریاضی 1

3

نظری

 

پایه

2

421101

زبان خارجی

3

نظری

 

عمومی

3

4412207

فیزیک 1

3

نظری

 

پایه

4

421102

فارسی

3

نظری

 

عمومی

5

4412223

نقشه کشی صنعتی

1

عملی

 

اصلی

6

421103

اندیشه اسلامی 1

2

نظری

 

عمومی

7

421104

تربیت بدنی 1

1

عملی

 

عمومی

8

4412221

کارگاه عمومی

1

عملی

 

پایه

نیمسال دوم 16 واحد

1

4412202

ریاضی 2

3

نظری

ریاضی 1

پایه

2

44125

معادلات دیفرانسیل

3

نظری

ریاضی 2 و همزمان

پایه

3

4412209

فیزیک 2

3

نظری

فیزیک 1

پایه

4

4412224

برنامه نویسی کامپیوتر

3

نظری

 

پایه

5

421105

اندیشه اسلامی 2

2

نظری

اندیشه اسلامی 1

عمومی

6

421110

تربیت بدنی 2

1

عملی

تربیت بدنی 1

عمومی

7

4412208

آزمایشگاه فیزیک 1

1

عملی

فیزیک 1

پایه

نیمسال سوم 18 واحد

1

43901

ریاضی مهندسی

3

نظری

ریاضی 2 و معادلات دیفرانسیل

اصلی

2

43902

مدارهای الکتریکی 1

3

نظری

فیزیک 2 و همزمان با معادلات دیفرانسیل

اصلی

3

43903

الکترومغناطیس مهندسی

3

نظری

فیزیک 2 و همزمان با ریاضی مهندسی

اصلی

4

43904

اندازه گیری الکتریکی

3

نظری

فیزیک 2 و همزمان با مدار1 و ریاضی 2

اصلی

5

44126

آمار و احتمال مهندسی

3

نظری

ریاضی 1

پایه

6

43906

آزمایشگاه فیزیک 2

1

عملی

فیزیک 2 -  آزمایشگاه فیزیک 1

پایه

7

421108

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

نظری

 

عمومی

نیمسال چهارم 20 واحد

1

43908

مدارهای الکتریکی 2

3

نظری

مدارهای الکتریکی 1

اصلی

2

43909

تجزیه و تحلیل سیستم ها

3

نظری

همزمان با مدارهای الکتریکی 2

اصلی

3

43910

ماشین های الکتریکی 1

3

نظری

مدارهای الکتریکی 1 و  الکترومغناطیس

اصلی

4

43911

الکترونیک 1

3

نظری

مدارهای الکتریکی 1

اصلی

5

43912

مدارهای منطقی

3

نظری

همزمان با الکترونیک 1

اصلی

6

43913

آزمایشگاه اندازه گیری و مدار 1

1

عملی

مدارهای الکتریکی 1 و  اندازه گیری

اصلی

7

421106

اخلاق و تربیت اسلامی

2

نظری

 

عمومی

8

43905

محاسبات عددی

2

نظری

برنامه نویسی کامپیوتر

پایه

نیمسال پنجم 20 واحد

1

43919

مخابرات 1

3

نظری

آمار و احتمال و  تجزیه و تحلیل سیستم ها

اصلی

2

43918

سیستم های کنترل خطی

3

نظری

ماشین 1 و  تجزیه و تحلیل سیستم ها

اصلی

3

43914

* بررسی سیستم های قدرت 1

3

نظری

ماشین های 1 و  همزمان با ماشین 2

اصلی

4

43701

میدان ها و امواج

3

نظری

الکترومغناطیس مهندسی و ریاضی مهندسی

تخصصی

5

43915

ماشین های الکتریکی 2

3

نظری

ماشین های الکتریکی 1 و  ریاضی مهندسی

اصلی

6

43920

الکترونیک 2

3

نظری

الکترونیک 1

اصلی

7

43925

آزمایشگاه الکترونیک 1

1

عملی

الکترونیک 1 و همزمان با آز- اندازه گیری

اصلی

8

43916

* آزمایشگاه مدارهای منطقی

1

عملی

مدار منطقی و همزمان با آز- الکترونیک 1

اصلی

نیمسال ششم 20 واحد

1

43702

الکترونیک 3

3

نظری

الکترونیک 2

تخصصی

2

43703

فیلترها و سنتز مدار

3

نظری

الکترونیک 2 و تجزیه و تحلیل سیستم ها

تخصصی

3

43704

مخابرات 2

3

نظری

مخابرات 1 و مدار منطقی و  مدار 2

تخصصی

4

43917

اصول میکروکامپیوتر

3

نظری

مدارهای منطقی

تخصصی

5

43705

مایکرویو 1

3

نظری

میدان ها و امواج

تخصصی

6

43706

آزمایشگاه الکترونیک 2

1

عملی

الکترونیک 2 و آزمایشگاه الکترونیک 1

تخصصی

7

4412211

کارگاه برق

1

عملی

کارگاه عمومی

اصلی

8

43937

تاسیسات الکتریکی

3

نظری

بررسی سیستم های قدرت 1

اختیاری

نیمسال تابستان 2 واحد

1

43707

کارآموزی

2

عملی

معادل 300 ساعت پس از گذراندن 97 واحد

اصلی

نیمسال هفتم 14 واحد

1

43708

مدارهای مخابراتی

3

نظری

الکترونیک 3 و مخابرات 1

تخصصی

2

 

درس اختیاری (دلخواه)

3

نظری

 

اختیاری

3

43709

آنتن

3

نظری

میدان ها و امواج

تخصصی

4

43907

زبان تخصصی

2

نظری

زبان خارجه

اصلی

5

43710

آزمایشگاه الکترونیک 3

1

عملی

الکترونیک 3 و آزمایشگاه الکترونیک 2

تخصصی

6

421118

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

2

نظری

 

عمومی

نیمسال هشتم 15 واحد

1

43711

آزمایشگاه مدارهای مخابراتی

1

عملی

مدارهای مخابراتی و آزمایشگاه الکترونیک 3

تخصصی

2

43934

آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی

1

عملی

سیستم های کنترل خطی

اصلی

3

43712

آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 1

1

عملی

ماشین های الکتریکی 1

اصلی

4

421109

تفسیر موضوعی قرآن

2

نظری

 

عمومی

5

 

دانش خانواده و جمعیت

2

نظری

 

عمومی

6

 

درس اختیاری (دلخواه)

3

نظری

 

اختیاری

7

421107

* انقلاب اسلامی

2

نظری

 

عمومی

8

43713

پروژه کارشناسی

3

عملی

پس از گذراندن 100 واحد

اصلی

 

 

 

 

 

 

توضیحات : دروس عمومی : 22 واحد، دروس پایه : 26 واحد، دروس اصلی (مشتمل بر پروژه و کارآموزی)  : 56 واحد، دروس تخصصی : 27 واحد و دروس اختیاری : 11 واحد

نیمسال دوم :  در مهلت حذف تکدرس، حذف درس ریاضی 2 (به دلیل اخذ همزمان معادلات) امکان پذیر نیست.

نیمسال سوم :در مهلت حذف تکدرس، حذف درس ریاضی مهندسی (به دلیل اخذ همزمان الکترومغناطیس) و مدار 1 ( به دلیل اخذ همزمان اندازه گیری) امکان پذیر نیست.

نیمسال چهارم :

·          در مهلت حذف تکدرس، حذف درس مدار 2 (به دلیل اخذ همزمان تجزیه و تحلیل) و الکترونیک 1 ( به دلیل اخذ همزمان مدارمنطقی) امکان پذیر نیست. همچنین اگر ریاضی مهندسی در این ترم اخذ شده باشد.

·          در صورتی که دانشجویی در نیمسال گذشته، در درس ریاضی مهندسی مردود شده باشد، بایستی حتما در این نیمسال درس ریاضی مهندسی را همزمان با ماشین های الکتریکی 1، اخذ کند.

نیمسال پنجم :

·          دانشجو می تواند یکی از دروس ستاره دار را انتخاب نکند اما نگذراندن بقیه دروس به منزله عقب ماندن از دروس تخصصی گرایش مخابرات می باشد.

·          در صورتی که دانشجویی در نیمسال گذشته، در درس مدارهای الکتریکی 2 مردود شده باشد، بایستی حتما در این نیمسال درس مدارهای الکتریکی 2 را همزمان با مخابرات 1، اخذ کند.

نیمسال تابستان :

·          اخذ درس کارآموزی فقط در نیمسالی که تعداد واحد های دانشجو (با احتساب درس کارآموزی) حداکثر 14 واحد باشد امکان پذیر است.

 

نیمسال هفتم : دانشجویان با این حداقل واحد می توانند برای کنکور ارشد آمادگی لازم را پیدا کنند ولی محدودیتی برای اخذ دروس عمومی یا اختیاری و یا آزمایشگاهی ندارند.

 

جدول دروس اختیاری

ردیف

کد درس

درس

واحد

پیشنیاز

1

43936

کنترل صنعتی

3

سیستم های کنترل خطی و مدار 2

2

43937

تاسیسات الکتریکی

3

بررسی سیستم های قدرت 1

3

43714

سیستم های رادار

 

مخابرات 1 و میدان ها و امواج

4

43939

رایانش نرم

 

برنامه نویسی کامپیوتر

5

43940

کنترل کامپیوتری

2

سیستم های کنترل خطی و مدار منطقی

6

43941

شبکه های کامپیوتری

2

میکرو پروسسور

7

43942

ابزار دقیق

3

الکترونیک 2 و سیستم های کنترل خطی

8

43715

پردازش سیگنال های دیجیتال

 

مخابرات 1 و مدار منطقی

9

43716

مباحث ویژه در مخابرات

3

مخابرات 2

10

43944

اقتصاد مهندسی

3

الکترونیک 2 و سیستم های کنترل خطی و مخابرات 1 و بررسی سیستم های قدرت

 

 

درس اختیاری می تواند از بین دروس سایر گرایش های مهندسی برق انتخاب شود ولی حتما تائید گروه آموزشی باید اخذ شود. البته در شروع هر ترم دروس اختیاری توسط بخش برق مشخص می گردند.

بر اساس بخشنامه 70730/2 مورخ 30/04/86 کلیه دانشجویان الزاما می بایستی درس فرهنگ و تمدن اسلام و ایران را به ارزش 2 واحد به جای یکی از دروس اختیاری اخذ کنند. بنابر این دانشجویان بایستی 10 واحد از دروس جدول اختیاری  را اخذ نمایند.

آخرین ویرایش در یکشنبه, 28 ارديبهشت 1393 ساعت 11:53