موسسه آموزش عالی بعثت کرمان

 

 ((اطلاعیه فوری))

قابل توجه دانشجویان محترم:

نظر به اینکه فعالیت های آموزشی موسسه از اول مرداد ماه 98 به مدت یک ماه متوقف می باشد

لذا دانشجویان فارغ التحصیل در صورت نیاز مبرم به پیگیری کار خود در این فاصله زمانی می توانند

با شماره: 33243540 تماس گرفته تا هماهنگی لازم با کارشناسان مربوطه صورت گیرد.

 

تقویم آموزشی تابستان 98-97

 

 

*******


مدارک لازم جهت ثبت نام دانشجویان کلیه مقاطع ورودی بهمن97

 *******

 

 اطلاعیه جذب مدرس برای دارندگان مدرک دکتری (اطلاعات بیشتر)

 

*******

اطلاعیه پذیرش دانشجو در دو رشته جدید(کارشناسی ارشد)+لیست کامل رشته های دایر


آشنایی

آمارها

-

اعضای هیأت علمی

روابط عمومی

-

جامعه فارغ التحصيلان

-

-

 

ریاست دانشگاه

معاونت دانشجويي

-

معاونت آموزشی و تحصيلات تکميلی

معاونت فرهنگی

-

معاونت پژوهش و فناوری

معاونت مالی و اداری

-

 

قوانين و اطلاعيه های آموزشی

-

-

تقويم آموزشی

-

-

تحصيلات تکميلی

-

-

 

چارت درسی گروه کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

 

ردیف

شماره درس

عنوان درس

واحد

نظری - عملی

پیشنیاز

نوع درس

نیمسال اول 18 واحد

1

421118

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

2

نظری

 

عمومی

2

4412201

ریاضی عمومی 1

3

نظری

 

پایه

3

4412207

فیزیک 1

3

نظری

 

پایه

4

4434001

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

3

نظری

 

اصلی

5

421104

تربیت بدنی 1

1

نظری

 

عمومی

6

421101

زبان خارجه

3

نظری

 

عمومی

7

421102

ادبیات فارسی

3

نظری

 

عمومی

نیمسال دوم 19 واحد

1

421106

آیین زندگی

2

نظری

 

عمومی

2

4412202

ریاضی عمومی 2

3

نظری

ریاضی عمومی 1

پایه

3

4412209

فیزیک 2

3

نظری

ریاضی عمومی 1

پایه

4

4434002

برنامه سازی پیشرفته

3

نظری

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

اصلی

5

4434003

ریاضیات گسسته

3

نظری

همنیاز ریاضی عمومی 1 و مبانی کامپیوتر

اصلی

6

4434005

مدارهای منطقی

3

نظری

همنیاز ریاضیات گسسته

اصلی

7

4434004

زبان تخصصی

2

نظری

زبان خارجه

اصلی

نیمسال سوم 19 واحد

1

 421107

انقلاب اسلامی ایران

2

نظری

 

عمومی

2

 431110

ورزش1

1

نظری

 

عمومی

3

 4434009

آمار و احتمال مهندسی

3

نظری

ریاضی عمومی 2

پایه

4

 4434006

معادلات دیفرانسیل 

3

نظری

ریاضی عمومی 1 

 پایه

5

 4434008

ساختمان های داده

3

نظری

ریاضیات گسسته و برنامه سازی پیشرفته

اصلی

6

 4434007

معماری کامپیوتر

3

نظری

مدارهای منطقی

اصلی

7

4434010 

تحلیل و طراحی سیستم ها

3

نظری

برنامه سازی پیشرفته

تخصصی

8

4434011

آزمایشگاه فیزیک 2

1

عملی

همنیاز فیزیک 2

پایه

نیمسال چهارم 18 واحد

1

 421103

اندیشه اسلامی 1

2

نظری

 

عمومی

2

4434018 

سیستم های عامل

3

نظری

ساختمان های داده و معماری کامپیوتر

اصلی

3

4434021 

آزمایشگاه سیستم عامل

1

عملی

همنیاز سیستم عامل

اصلی

4

 4434014

طراحی الگوریتم ها

3

نظری

ساختمان های داده

اصلی

5

 4434015

مهندسی نرم افزار

3

نظری

تحلیل و طراحی سیستم ها

تخصصی

6

 4434016

نظریه زبان ها و ماشین ها

3

نظری

ساختمان های داده

اصلی

7

4434017 

ریزپردازنده ها و زبان اسمبلی

3

نظری

معماری کامپیوتر

اصلی

نیمسال پنجم 16 واحد

1

 421109

تفسیر موضوعی قرآن

2

نظری

 

عمومی

2

 4434030

شبکه های کامپیوتری

3

نظری

سیستم های عامل

اصلی

3

 4434034

آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری

1

عملی

همنیاز شبکه های کامپیوتری

اصلی

4

 4434035

آزمایشگاه ریزپردازنده

1

عملی

ریزپردازنده و زبان اسمبلی

اصلی

5

 4434019

پایگاه داده ها

3

نظری

ساختمان های داده

تخصصی

6

4434028 

طراحی سیستم های شی گرا

3

نظری

 

برنامه سازی پیشرفته

تخصصی

7

4434013 

گرافیک کامپیوتری

3

نظری

برنامه سازی پیشرفته

تمرکز تخصصی

نیمسال ششم 19 واحد

1

 421112

دانش خانواده و جمعیت

2

نظری

 

عمومی

2

 4434027

مدارهای الکتریکی

3

نظری

معادلات دیفرانسیل

اصلی

3

4434012 

ریاضیات مهندسی

3

نظری

ریاضی 2 و معادلات دیفرانسیل

اصلی

4

421105 

اندیشه اسلامی2

2

نظری

اندیشه اسلامی 1

عمومی

5

 4434025

 

مهندسی اینترنت

3

نظری

شبکه های کامپیوتری ، همنیاز پایگاه داده ها

تمرکز تخصصی

6

 4434031

مباحث ویژه 1

3

نظری

 

اختیاری

7

 4434036

امنیت شبکه

3

نظری

شبکه های کامپیوتری

تمرکز تخصصی

نیمسال تابستان 1 واحد

1

4434023 

کارآموزی

1

عملی

بعد از 80 واحد

تخصصی

نیمسال هفتم 17 واحد

1

 421108

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

نظری

 

عمومی

2

4434039 

طراحی کامپیوتری سیستمهای دیجیتال

3

نظری

معماری کامپیوتر

اصلی

3

4434038 

مباحث ویژه2

3

نظری

 مباحث ویژه1

اختیاری

4

4434020 

هوش مصنوعی و سیستم های خبره

3

نظری

ساختمان های داده

اصلی

5

4434029 

اصول طراحی کامپایلر

3

نظری

ساختمان های داده

اصلی

6

4434026 

سیگنال ها و سیستم ها

3

نظری

ریاضیات مهندسی

اصلی

نیمسال هشتم 13 واحد

1

 4434024

کارگاه کامپیوتر

1

عملی

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

پایه

2

 4434037

طراحی زبانهای برنامه سازی

3

نظری

اصول طراحی کامپایلر

تمرکز تخصصی

3

 4434040

سیستم های چند رسانه ای

3

نظری

آمار و احتمال مهندسی-سیگنالها و سیستم ها 

اختیاری

4

 4434022

آز مدارهای منطقی و معماری

1

عملی

مدارهای منطقی و همنیاز معماری کامپیوتر

اصلی

5

4434032 

روش پژوهش و ارائه

2

نظری

زبان تخصصی

اصلی

6

4434033 

پروژه نرم افزار

3

عملی

بعد از 100 واحد

تخصصی

 

 توضیحات : دروس عمومی : 24 واحد، دروس پایه : 20 واحد، دروس اصلی: 59 واحد، دروس تخصصی : 19 واحد ، دروس تمرکزهای تخصصی اختیاری : 12 واحد و دروس اختیاری : 6 واحد

 

·         اخذ درس کارآموزی فقط در نیمسالی که تعداد واحد های دانشجو (با احتساب درس کارآموزی) حداکثر 14 واحد باشد امکان پذیر است.

 

بازدید 40914 بار
آخرین ویرایش در چهارشنبه, 04 مهر 1397 ساعت 10:04