موسسه آموزش عالی بعثت کرمان

ریاست دانشگاه

معاونت دانشجويي

-

معاونت آموزشی و تحصيلات تکميلی

معاونت فرهنگی

-

معاونت پژوهش و فناوری

معاونت مالی و اداری

-

 

قوانين و اطلاعيه های آموزشی

-

-

تقويم آموزشی

-

-

تحصيلات تکميلی

-

-

 

چارت درسی گروه کارشناسی پیوسته مهندسی برق گرایش کنترل

 

ردیف

شماره درس

عنوان درس

واحد

نظری - عملی

پیشنیاز

نوع درس

نیمسال اول 17 واحد

1

4412201

ریاضی 1

3

نظری

 

پایه

2

441101

زبان خارجی

3

نظری

 

عمومی

3

4412207

فیزیک 1

3

نظری

 

پایه

4

441102

فارسی

3

نظری

 

عمومی

5

4412223

نقشه کشی صنعتی

1

عملی

 

اصلی

6

421103

اندیشه اسلامی 1

2

نظری

 

عمومی

7

421104

تربیت بدنی 1

1

عملی

 

عمومی

8

4412221

کارگاه عمومی

1

عملی

 

پایه

نیمسال دوم 16 واحد

1

4412202

ریاضی 2

3

نظری

ریاضی 1

پایه

2

44125

معادلات دیفرانسیل

3

نظری

ریاضی 2 و همزمان

پایه

3

4412209

فیزیک 2

3

نظری

فیزیک 1

پایه

4

4412224

برنامه نویسی کامپیوتر

3

 

 

پایه

5

421105

اندیشه اسلامی 2

2

نظری

اندیشه اسلامی 1

عمومی

6

421110

تربیت بدنی 2

1

عملی

تربیت بدنی 1

عمومی

7

4412208

آزمایشگاه فیزیک 1

1

عملی

فیزیک 1

پایه

نیمسال سوم 18 واحد

1

43901

ریاضی مهندسی

3

نظری

ریاضی 2 و معادلات دیفرانسیل

اصلی

2

43902

مدارهای الکتریکی 1

3

نظری

فیزیک 2 و همزمان با معادلات دیفرانسیل

اصلی

3

43903

الکترومغناطیس

3

نظری

فیزیک 2 و همزمان با ریاضی مهندسی

اصلی

4

43904

اندازه گیری الکتریکی

3

نظری

فیزیک 2 و همزمان با مدار1 و ریاضی 2

اصلی

5

44126

آمار و احتمال مهندسی

3

نظری

ریاضی 1

پایه

6

43906

آزمایشگاه فیزیک 2

1

عملی

فیزیک 2 و آزمایشگاه فیزیک 1

پایه

7

421108

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

نظری

 

عمومی

نیمسال چهارم 20 واحد

1

43908

مدارهای الکتریکی 2

3

نظری

مدارهای الکتریکی 1

اصلی

2

43909

تجزیه و تحلیل سیستم ها

3

نظری

همزمان با مدارهای الکتریکی 2

اصلی

3

43910

ماشین های الکتریکی 1

3

نظری

مدارهای الکتریکی 1 و  الکترومغناطیس

اصلی

4

43911

الکترونیک 1

3

نظری

مدارهای الکتریکی 1

اصلی

5

43912

مدارهای منطقی

3

نظری

همزمان با الکترونیک 1

اصلی

6

43913

آزمایشگاه اندازه گیری و مدار 1

1

عملی

مدارهای الکتریکی 1 و  اندازه گیری

اصلی

7

421106

اخلاق و تربیت اسلامی

2

نظری

 

عمومی

8

43905

محاسبات عددی

2

نظری

برنامه نویسی کامپیوتر

پایه

نیمسال پنجم 19 واحد

1

43919

* مخابرات 1

3

نظری

آمار و احتمال و  تجزیه و تحلیل سیستم ها

اصلی

2

43918

سیستم های کنترل خطی

3

نظری

ماشین 1 و  تجزیه و تحلیل سیستم ها

اصلی

3

43914

بررسی سیستم های قدرت  1

3

نظری

ماشین های 1 و  همزمان با ماشین 2

اصلی

4

43915

ماشین های الکتریکی 2

3

نظری

ماشین های الکتریکی 1 و  ریاضی مهندسی

اصلی

5

43920

* الکترونیک 2

3

نظری

الکترونیک 1

اصلی

6

43925

* آزمایشگاه الکترونیک 1

1

عملی

الکترونیک 1 و همزمان با آز- اندازه گیری

اصلی

7

43916

* آزمایشگاه مدارهای منطقی

1

عملی

مدار منطقی و همزمان با آز- الکترونیک 1

اصلی

8

421107

* انقلاب اسلامی

2

نظری

 

عمومی

نیمسال ششم 20 واحد

1

43922

الکترونیک صنعتی

3

نظری

الکترونیک 2 و ماشین 1

تخصصی

2

43706

آزمایشگاه الکترونیک 2

1

عملی

الکترونیک 2

تخصصی

3

34291

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی

1

عملی

همزمان با الکترونیک صنعتی

تخصصی

4

43926

ترمودینامیک

2

نظری

فیزیک 1

تخصصی

5

پیدا نشد

سیستم های کنترل دیجیتال و غیرخطی

3

نظری

سیستم های کنترل خطی

تخصصی

6

43927

آزمایشگاه ماشین 1

1

عملی

آزمایشگاه اندازه گیری و همزمان با ماشین 2

اصلی

7

4412211

کارگاه برق

1

عملی

کارگاه عمومی

اصلی

8

 

درس اختیاری (دلخواه)

3

نظری

 

اختیاری

9

 

جبر خطی

3

نظری

ریاضی عمومی 2

تخصصی

10

 

کنترل صنعتی

3

نظری

سیستم های کنترل خطی

تخصصی

نیمسال تابستان 2 واحد

1

43929

کارآموزی

2

-

معادل 300 ساعت پس از گذراندن 97 واحد

اصلی

نیمسال هفتم 17 واحد

1

 

سیستم های کنترل پیشرفته

3

نظری

سیستم های کنترل خطی و جبر خطی

تخصصی

2

 

مبانی تحقیق در عملیات

3

نظری

جبر خطی

تخصصی

3

 

ابزار دقیق

3

نظری

اندازه گیری الکتریکی و سیستم های کنترل خطی

تخصصی

4

43907

زبان تخصصی

2

نظری

زبان خارجه

اصلی

5

 

درس اختیاری (دلخواه)

3

نظری

 

اختیاری

6

421118

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

2

نظری

 

عمومی

نیمسال هشتم 13 واحد

1

43934

آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی

1

عملی

سیستم های کنترل خطی

اصلی

2

43917

اصول میکروکامپیوتر

3

عملی

مدارهای منطقی

تخصصی

3

421109

تفسیر موضوعی قرآن

2

نظری

 

عمومی

4

421111

تنظیم خانواده

1

نظری

 

عمومی

5

 

درس اختیاری (دلخواه)

2

نظری

 

اختیاری

7

43935

پروژه کارشناسی

3

-

پس از گذراندن 100 واحد

اصلی

 

 

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات : دروس عمومی : 23 واحد، دروس پایه : 26 واحد، دروس اصلی (مشتمل بر پروژه و کارآموزی)  : 56 واحد، دروس تخصصی : 28 واحد و دروس اختیاری : 8 واحد

 

نیمسال دوم :  در مهلت حذف تکدرس، حذف درس ریاضی 2 (به دلیل اخذ همزمان معادلات) امکان پذیر نیست.

نیمسال سوم :

·          در مهلت حذف تکدرس، حذف درس ریاضی مهندسی (به دلیل اخذ همزمان الکترومغناطیس) و مدار 1 ( به دلیل اخذ همزمان اندازه گیری) امکان پذیر نیست. همچنین اگر ریاضی مهندسی در این ترم اخذ شده باشد.

نیمسال چهارم :

·          در مهلت حذف تکدرس، حذف درس مدار 2 (به دلیل اخذ همزمان تجزیه و تحلیل) و الکترونیک 1 ( به دلیل اخذ همزمان مدارمنطقی) امکان پذیر نیست. همچنین اگر ریاضی مهندسی در این ترم اخذ شده باشد.

·          در صورتی که دانشجویی در نیمسال گذشته، در درس ریاضی مهندسی مردود شده باشد، بایستی حتما در این نیمسال درس ریاضی مهندسی را همزمان با ماشین های الکتریکی 1، اخذ کند.

نیمسال پنجم :

·          دانشجو می تواند یکی از دروس ستاره دار را انتخاب نکند اما نگذراندن بقیه دروس به منزله عقب ماندن از دروس تخصصی گرایش قدرت می باشد.

نیمسال تابستان :

·          اخذ درس کارآموزی فقط در نیمسالی که تعداد واحد های دانشجو (با احتساب درس کارآموزی) حداکثر 14 واحد باشد امکان پذیر است.

 

نیمسال هفتم : دانشجویان با این حداقل واحد می توانند برای کنکور ارشد آمادگی لازم را پیدا کنند ولی محدودیتی برای اخذ دروس عمومی یا اختیاری و یا آزمایشگاهی ندارند.

جدول دروس اختیاری

درس

واحد

پیشنیاز

کنترل صنعتی

3

سیستم های کنترل خطی و مدار 2

تاسیسات الکتریکی

3

بررسی سیستم های قدرت 1

رسم فنی برق

1

بررسی سیستم های قدرت 1

رایانش نرم

 

برنامه نویسی کامپیوتر

کنترل کامپیوتری

2

سیستم های کنترل خطی و مدار منطقی

شبکه های کامپیوتری

2

اصول میکروکامپیوتر

ابزار دقیق

3

الکترونیک 2 و سیستم های کنترل خطی

مباحث ویژه در قدرت

3

بررسی سیستم های قدرت 1 و همزمان با بررسی سیستم های قدرت 2

اقتصاد مهندسی

3

الکترونیک 2 و سیستم های کنترل خطی و مخابرات 1 و بررسی سیستم های قدرت

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

2

 

درس اختیاری می تواند از بین دروس سایر گرایش های مهندسی برق انتخاب شود ولی حتما تائید گروه آموزشی باید اخذ شود. البته در شروع هر ترم دروس اختیاری توسط بخش برق مشخص می گردند.

بر اساس بخشنامه 70730/2 مورخ 30/04/86 کلیه دانشجویان الزاما می بایستی درس فرهنگ و تمدن اسلام و ایران را به ارزش 2 واحد به جای یکی از دروس اختیاری اخذ کنند. بنابر این دانشجویان بایستی 10 واحد از دروس جدول اختیاری  را اخذ نمایند.