موسسه آموزش عالی بعثت کرمان

ریاست دانشگاه

معاونت دانشجويي

-

معاونت آموزشی و تحصيلات تکميلی

معاونت فرهنگی

-

معاونت پژوهش و فناوری

معاونت مالی و اداری

-

 

قوانين و اطلاعيه های آموزشی

-

-

تقويم آموزشی

-

-

تحصيلات تکميلی

-

-

 

چارت درسی گروه کارشناسی ناپیوسته برق گرایش کنترل

 

ردیف

شماره درس

عنوان درس

واحد

نظری - عملی

پیشنیاز

نوع درس

نیمسال اول 19 واحد

1

 

رله و حفاظت

2

نظری

 

تخصصی

2

 

مواد مصرفی در برق

2

نظری

 

تخصصی

3

 

کارگاه مدار فرمان پیشرفته

1

عملی

 

تخصصی

4

 

ریاضی عمومی

3

نظری

 

پایه

5

 

فیزیک عمومی

3

نظری

 

پایه

6

 

آز فیزیک عمومی

1

عملی

همنیاز فیزیک عمومی

پایه

7

 

محاسبات عددی

2

نظری

 

اصلی

8

 

زبان خارجه

2

نظری

 

پایه

9

 

اندیشه اسلامی 2

2

نظری

 

عمومی

10

 

تربیت بدنی 2

1

عملی

 

عمومی

نیمسال دوم 16 واحد

1

 

انقلاب اسلامی

2

نظری

 

عمومی

2

 

آز رله و حفاظت

1

عملی

رله و حفاظت

تخصصی

3

 

معادلات دیفرانسیل

3

نظری

همنیاز ریاضی عمومی

پایه

4

 

مدار های الکتریکی

3

نظری

همنیاز معادلات دیغرانسیل

اصلی

5

 

 

 

 

 

 

6

 

کنترل سیستمهای خطی

3

نظری

همنیاز مدارهای الکتریکی

اصلی

7

 

برنامه سازی رایانه ای

2

نظری - عملی

 

پایه

8

 

کارگاه کابل کشی و مفصل بندی

1

عملی

 

تخصصی

 

 

 

 

 

 

 

نیمسال سوم 16 واحد

1

 

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

نظری

 

عمومی

2

 

کارگاه سیم پیچی ماشین های AC

1

عملی

 

تخصصی

3

 

آز کنترل سیستمهای خطی

1

عملی

کنترل سیستمهای خطی

اصلی

4

 

مدارهای الکترونیکی

3

نظری

همنیاز مدارهای الکتریکی

اصلی

5

 

کنترل کننده های برنامه پذیر

3

نظری

اصول میکروکامپیوترها

تخصصی

6

 

کارگاه تاسیسات الکتریکی

1

عملی

 

تخصصی

7

 

کنترل صنعتی

3

نظری

کنترل سیستمهای خطی

تخصصی

8

 

کنترل پیشرفته

3

نظری

کنترل سیستمهای خطی

تخصصی

 

 

اصول میکرو کامپیوتر ها

3

نظری

 

اصلی

نیمسال تابستان 3 واحد

1

 

کارآموزی

3

عملی

ترم دوم به بعد

تخصصی

نیمسال چهارم 14 واحد

1

 

تفسیر موضوعی قرآن

2

نظری

 

عمومی

2

 

کاربرد رایانه در کنترل و ابزار دقیق

2

نظری عملی

 

تخصصی

3

 

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

2

نظری

 

عمومی

4

 

کارگاه سیم پیچی DC و ترانسفورماتور

1

عملی

 

تخصصی

5

 

آز کنترل صنعتی

1

عملی

کنترل صنعتی

تخصصی

6

 

آز کنترل کننده های برنامه پذیر

1

عملی

کنترل کننده های برنامه پذیر

تخصصی

7

 

آز مدارهای الکترونیکی

1

عملی

مدارهای الکرونیکی

اصلی

8

 

پروژه

3

عملی

ترم چهارم

تخصصی

9

 

ابزار دقیق

2

نظری

 

تخصصی

 

 

 

توضیحات : دروس عمومی : 11 واحد، دروس پایه : 14 واحد، دروس اصلی: 16 واحد، دروس تخصصی : 31 واحد

آخرین ویرایش در یکشنبه, 28 ارديبهشت 1393 ساعت 12:25