موسسه آموزش عالی بعثت کرمان

ریاست دانشگاه

معاونت دانشجويي

-

معاونت آموزشی و تحصيلات تکميلی

معاونت فرهنگی

-

معاونت پژوهش و فناوری

معاونت مالی و اداری

-

 

قوانين و اطلاعيه های آموزشی

-

-

تقويم آموزشی

-

-

تحصيلات تکميلی

-

-

 

چارت درسی گروه کارشناسی پیوسته مهندسی عمران

جدول ترم بندی پیشنهادی رشته مهندسی عمران موسسه آموزش عالی بعثت(ورودی 92 به بعد)

 
 

 

ترم اول

           

ردیف

کد درس

عنوان درس

واحد

پیشنیاز

همنیاز

نوع درس

1

421102

فارسی عمومی

3

 

 

عمومی

2

421103

اندیشه 1

2

 

 

عمومی

3

434030

رسم فنی و نقشه کشی ساختمان

2

 

 

اصلی

4

434040

زمین شناسی مهندسی

2

 

 

اصلی

5

434050

ریاضی عمومی1

3

 

 

پایه

6

434054

فیزیک 1 (مکانیک و حرارت)

3

 

 

پایه

7

434101

زبان پیش

2

 

 

جبرانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

جمع کل واحد ها

17

     

 

ترم دوم

           

ردیف

کد درس

عنوان درس

واحد

پیشنیاز

همنیاز

نوع درس

1

421101

زبان عمومی

3

434101

 

عمومی

2

421104

تربیت بدنی 1

1

 

 

عمومی

3

434032

مصالح ساختمانی و آزمایشگاه

2

434040

 

اصلی

4

434034

طراحی معماری و شهرسازی

2

434030

 

اصلی

5

434051

ریاضی عمومی 2

3

434050

 

پایه

6

456202

استاتیک

3

434050

 

اصلی

7

422304

معادلات دیفرانسیل

3

434050

پایه

8

434052

برنامه نویسی کامپیوتر

3

ترم دوم به بعد

 

پایه

 

 

 

 

 

 

 

   

جمع کل واحد ها

20

     

 

ترم سوم

           

ردیف

کد درس

عنوان درس

واحد

پیشنیاز

همنیاز

نوع درس

1

421106

آیین زندگی

2

 

 

عمومی

2

434031

نقشه برداری 1 و عملیات

2

434050

 

اصلی

3

455103

مقاومت مصالح 1

3

456202

 

اصلی

4

455102

دینامیک

3

456202

 

اصلی

5

421110

تربیت بدنی 2

1

 

 

عمومی

6

434055

آز فیزیک 1

1

434054

 

پایه

8

434053

آمار واحتمالات مهندسی

2

422304

 

پایه

9

456212

اقتصاد مهندسی

2

 

 

اختیاری

 

421108

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

 

 

عمومی

   

جمع کل واحد ها

18

     

 

ترم چهارم

           

ردیف

کد درس

عنوان درس

واحد

پیشنیاز

همنیاز

نوع درس

1

421105

اندیشه اسلامی 2

2

421103

 

عمومی

2

434035

تحلیل سازه 1

3

455103

 

اصلی

3

434044

مکانیک سیالات

3

455102

 

اصلی

4

434090

تکنولوژی بتن

2

455103-434032

اصلی

5

434041

مکانیک خاک

3

455102-455103-434040

اصلی

6

423107

محاسبات عددی

2

422304-434052

پایه

7

434057

مهندسی محیط زیست

2

 

 

اصلی

8

434012

مقاومت مصالح 2

3

455103

 

اختیاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

جمع کل واحد ها

20

     

 

ترم پنجم

           

ردیف

کد درس

عنوان درس

واحد

پیشنیاز

همنیاز

نوع درس

1

434015

آز مقاومت مصالح

1

455103

 

اختیاری

2

434036

تحلیل سازه 2

3

434035-423107

اصلی

3

434046

هیدرولوژی مهندسی

2

434044-434053

اختیاری

4

434045

هدرولیک و آزمایشگاه

3

434044

 

اصلی

5

455110

سازه های فولادی 1

3

434035

 

اصلی

6

455107

سازه های بتن آرمه 1

3

434035-434033

اصلی

7

434011

ماشین آلات ساختمانی

2

434041

 

اختیاری

8

434042

آز مکانیک خاک

1

434041

 

اصلی

9

456207

راهسازی

2

434041-434040-434031

اصلی

   

جمع کل واحد ها

20

     

 

ترم ششم

           

ردیف

کد درس

عنوان درس

واحد

پیشنیاز

همنیاز

نوع درس

1

455108

سازه های بتن آرمه 2

3

455107

 

اصلی

2

455111

سازه های فولادی 2

2

455110

 

اصلی

3

434060

اصول مهندسی زلزله و باد

3

434036

 

اختیاری

4

434048

متره وبراورد پروژه

1

 

434034

اصلی

5

434069

کاربرد کامپیوتردرمهندسی عمران

2

434036-423107

اختیاری

6

421109

تفسیر موضوعی قرآن

2

 

 

عمومی

7

455117

روسازی راه

2

456207-434032

اصلی

8

421112

دانش خانواده و جمعیت

2

 

 

عمومی

9

434089

آزمایشگاه تکنولوژی بتن

1

434090

 

اصلی

   

جمع کل واحد ها

18

     

 

ترم هفتم

           

ردیف

کد درس

عنوان درس

واحد

پیشنیاز

همنیاز

نوع درس

1

434072

تاسیسات مکانیکی وبرقی

2

434030-434044

اختیاری

2

434016

زبان تخصصی

2

 

 

اختیاری

3

434013

اصول مدیریت ساخت

2

434047-434011-434071

اختیاری

4

434064

بازرسی، تعمیر وترمیم سازه ها

2

455107-455110

اختیاری

5

456403

بناهای آبی

3

434041-434045

اختیاری

6

434020

آزمایشگاه مکانیک سیالات

1

434044

اختیاری

7

434014

اصول مهندسی سد

2

434041-434045

اختیاری

8

421107

انقلاب اسلامی

2

 

 

عمومی

9

434043

مهندسی پی

2

455107-434041

اصلی

   

جمع کل واحد ها

18

     

 

ترم هشتم

           

ردیف

کد درس

عنوان درس

واحد

پیشنیاز

همنیاز

نوع درس

1

434047

روش های اجرایی ساختمان

2

434034-455108-455111

اصلی

2

434039

پروژه سازه های فولادی

1

455111-434036

اصلی

3

434038

پروژه بتن

1

455108-434036

اصلی

4

434061

پروژه راهسازی

1

456207-434048

اصلی

5

421118

فرهنگ و تمدن اسلام وایران

2

 

 

عمومی

6

434066

اصول مهندسی پل

2

455108-455111

اختیاری

7

434075

اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب

3

434057

 

اختیاری

8

434088

مقررات ملی ساختمان

3

نیمسال هفتم به بعد

اختیاری

 

 

 

 

 

 

 

    

 

جمع کل واحد ها

15

     

 

توضیح اینکه دانشجویان می بایست 37 واحد از واحدهای اختیاری را بگذرانند.و درس کارآموزی(434049) به ارزش یک واحد می بایست در نیمسال پنجم به بعد با حداکثر 13 واحد دیگر و یا در نیمسال تابستان اخذ گردد.

دروس اختیاری دیگری که دانشجویان می توانند بجای واحدهای اختیاری فوق اخذ نمایند عبارتند از: مهندسی ترابری(2 واحد)-آبهای زیرزمینی(3واحد)-مهندسی راه آهن(2واحد)

ضمنا به دانشجویان توصیه می گردد درس مقررات ملی ساختمان را اخذ نمایند.

جمع کل واحدها با احتساب واحدهای جبرانی و واحدهای درس تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و دانش خانواده برابر 147 واحد می باشد.

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 17 شهریور 1395 ساعت 08:25