موسسه آموزش عالی بعثت کرمان

 

 ((اطلاعیه فوری))

قابل توجه دانشجویان و مراجعین محترم:

 

موسسه از تاریخ 97/04/15 لغایت 97/05/15تعطیل می باشد. لذا جهت انجام کارها در  قبل و یا بعد از بازه تعطیلی مراجعه نمائید.

 

 *******

 تقویم آموزشی تابستان 97-96

انتخاب واحد:                 (1397/04/04 لغایت 1397/04/15)

امتحانات پایان ترم :        (1397/06/03 لغایت 1397/06/07)

 

(((قابل توجه دانشجویان متقاضی انتخاب واحد ترم تابستان قبل از انتخاب واحد نسبت به رویت نمرات و رسیدگی به اعتراضات ترم بهمن  اقدام نمایید.)))

 

 *******

 

مدارک لازم جهت ثبت نام دانشجویان تکمیل ظرفیت کلیه مقاطع ورودی مهر96

 


*******
اطلاعیه جذب مدرس برای دارندگان مدرک دکتری (اطلاعات بیشتر)

 

*******

اطلاعیه پذیرش دانشجو در دو رشته جدید(کارشناسی ارشد)+لیست کامل رشته های دایر


آشنایی

آمارها

-

اعضای هیأت علمی

روابط عمومی

-

جامعه فارغ التحصيلان

-

-

 

ریاست دانشگاه

معاونت دانشجويي

-

معاونت آموزشی و تحصيلات تکميلی

معاونت فرهنگی

-

معاونت پژوهش و فناوری

معاونت مالی و اداری

-

 

قوانين و اطلاعيه های آموزشی

-

-

تقويم آموزشی

-

-

تحصيلات تکميلی

-

-

 

تبصره 3 از ماده 17 به شماره بخشنامه 138715(/و) وزارت علوم و تحقیقات در رابطه با مدت کارآموزی

بسم الله الرحمن الرحیم

 

طی بخشنامه شماره (138715/و) وزارت علوم و تحقیقات و فناوری متن تبصره 3 در رابطه با  مدت کارآموزی به شرح ذیل می باشد.

 

 

تبصره 3: نمرات دروس تمرین دبیری،کارآموزی ،کارورزی ،عملیات صحرایی ،کار در عرصه و دروسی که در برنامه درسی مصوب توام با تکلیف پژوهشی ارائه می شود ،در صورتی که به تشخیص مدرس و تایید گروه آموزشی مربوط ،تکمیل آنها در طول یک نیمسال تحصیلی میسر نباشد ،ناتمام تلقی می شود. نمره ناتمام باید حداکثر ظرف مدت چهل و پنج(45) روز از تاریخ پایان امتحانات ،با رعایت مهلت های مذکور در تبصره 2 این ماده به نمره قطعی تبدیل شود.

 

آخرین ویرایش در دوشنبه, 23 تیر 1393 ساعت 09:48