موسسه آموزش عالی بعثت کرمان

آشنایی

آمارها

-

اعضای هیأت علمی

روابط عمومی

-

جامعه فارغ التحصيلان

-

-

 

ریاست دانشگاه

معاونت دانشجويي

-

معاونت آموزشی و تحصيلات تکميلی

معاونت فرهنگی

-

معاونت پژوهش و فناوری

معاونت مالی و اداری

-

 

قوانين و اطلاعيه های آموزشی

-

-

تقويم آموزشی

-

-

تحصيلات تکميلی

-

-

 

تبصره 3 از ماده 17 به شماره بخشنامه 138715(/و) وزارت علوم و تحقیقات در رابطه با مدت کارآموزی

بسم الله الرحمن الرحیم

 

طی بخشنامه شماره (138715/و) وزارت علوم و تحقیقات و فناوری متن تبصره 3 در رابطه با  مدت کارآموزی به شرح ذیل می باشد.

 

 

تبصره 3: نمرات دروس تمرین دبیری،کارآموزی ،کارورزی ،عملیات صحرایی ،کار در عرصه و دروسی که در برنامه درسی مصوب توام با تکلیف پژوهشی ارائه می شود ،در صورتی که به تشخیص مدرس و تایید گروه آموزشی مربوط ،تکمیل آنها در طول یک نیمسال تحصیلی میسر نباشد ،ناتمام تلقی می شود. نمره ناتمام باید حداکثر ظرف مدت چهل و پنج(45) روز از تاریخ پایان امتحانات ،با رعایت مهلت های مذکور در تبصره 2 این ماده به نمره قطعی تبدیل شود.

 

آخرین ویرایش در دوشنبه, 23 تیر 1393 ساعت 09:48