موسسه آموزش عالی بعثت کرمان

آشنایی

آمارها

-

اعضای هیأت علمی

روابط عمومی

-

جامعه فارغ التحصيلان

-

-

 

ریاست دانشگاه

معاونت دانشجويي

-

معاونت آموزشی و تحصيلات تکميلی

معاونت فرهنگی

-

معاونت پژوهش و فناوری

معاونت مالی و اداری

-

 

قوانين و اطلاعيه های آموزشی

-

-

تقويم آموزشی

-

-

تحصيلات تکميلی

-

-

 

مدت زمان اتمام پروژه طبق بخشنامه شماره (138715/و) بند 2-10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

طی بخشنامه شماره (138715/و) وزارت علوم و تحقیقات و فناوری متن بند 2-10 در رابطه با  مدت اتمام پروژه به شرح ذیل می باشد.

 

2-10 : واحد درسی : مقدار یا میزان درسی است که مفاد آن به صورت نظری 16 ساعت ،عملی یا آزمایشگاهی 32 ساعت ، کارگاهی یا عملیات میدانی 48 ساعت، کارآموزی و کارورزی یا کار در حوزه کاربر 62 ساعت ، در طول یک نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی و طبق برنامه مصوب درسی ارائه می شود. رشته هایی که دارای پروژه هستند ، مدت اجرای پروژه متناسب با واحد آن از سوی استاد مربوط تعیین می شود.

آخرین ویرایش در دوشنبه, 23 تیر 1393 ساعت 09:59