موسسه آموزش عالی بعثت کرمان

ریاست دانشگاه

معاونت دانشجويي

-

معاونت آموزشی و تحصيلات تکميلی

معاونت فرهنگی

-

معاونت پژوهش و فناوری

معاونت مالی و اداری

-

 

قوانين و اطلاعيه های آموزشی

-

-

تقويم آموزشی

-

-

تحصيلات تکميلی

-

-

 

زمانبندی انتخاب واحد نیمسال 982 (بهمن 98) بر اساس هر رشته

بسم الله الرحمن الرحیم

به اطلاع می رساند جهت انجام انتخاب واحد ترم 982 بایستی بدهی های مربوط به ترم های گذشته تسویه و همچنین پرداخت شهریه ثابت برای این ترم صورت گیرد.ضمناً جهت اخذ دروس پایه در صورتی که دانشجو در نیمسال های قبل درس را پاس ننموده باشد و یا دانشجوی ترم آخر باشد به کارشناس آموزش مربوطه مراجعه نمایند.

زمانبندی انتخاب واحد بر اساس هر رشته

رشته

روز

تاریخ

ساعت

کارشناسی پیوسته عمران(مهندسی عمران)

 

 

10 الی 24

کارشناسی پیوسته معماری(مهندسی معماری)

 

 

10 الی 24

کارشناسی ناپیوسته عمران - عمران

 

 

10 الی 24

کارشناسی ناپیوسته معماری

 

 

10 الی 24

کارشناسی ناپیوسته حسابداری

 

 

10 الی 24

کارشناسی ناپیوسته اجرایی عمران

 

 

10 الی 24

کاردانی پیوسته ساختمان

 

 

 10 الی 24

کاردانی پیوسته معماری

 

 

10 الی 24

کاردانی پیوسته حسابداری

 

 

10 الی 24

کارشناسی ارشد عمران - سازه

 

 

10 الی 24

کارشناسی ارشد حسابداری

 

 

 10 الی 24

کارشناسی ارشدمدیریت صنعتی-تولید و عملیات

 

 

 10 الی 24

کارشناسی ارشد عمران - ژئوتکنیک

 

 

10 الی 24

کارشناسی ارشد عمران راه و ترابری

 

 

10 الی 24

کارشناسی ارشد مدیریت ساخت

 

 

10 الی 24

کارشناسی ارشد مهندسی آب وسازه های هیدرولیکی

 

 

10 الی 24

کارشناسی ارشد مهندسی معماری

 

 

10 الی 24

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار

 

 

10 الی 24

کارشناسی نا پیوسته الکترونیک

 

 

10 الی 24

کارشناسی نا پیوسته کامپیوتر

 

 

10 الی 24

کارشناسی ناپیوسته برق قدرت

 

 

 10 الی 24

کاردانی پیوسته الکترونیک

 

 

10 الی 24


کاردانی پیوسته تاسیسات الکتریکی

 

 

10 الی 24


کاردانی پیوسته کامپیوتر

 

 

10 الی 24

کاردانی پیوسته برق صنعتی

 

 

10 الی 24

کارشناسی پیوسته برق قدرت

 

 

14 الی 24

کارشناسی پیوسته برق مخابرات

 

 

14 الی 24

کارشناسی پیوسته برق

 

 

14 الی 24

کارشناسی پیوسته کامپیوتر

 

 

10 الی 24


** انتخاب واحد دانشجویان جدیدالورود توسط دانشگاه صورت می گیرد.**

ضمناً تاریخ انتخاب واحد با تاخیر کلیه رشته ها ------ لغایت ------------ می باشدسایر مقاطع و رشته ها متعاقبا در همین صفحه درج خواهد گردید.


 

 

 

 

 

آخرین ویرایش در دوشنبه, 07 بهمن 1398 ساعت 06:09