موسسه آموزش عالی بعثت کرمان

آشنایی

آمارها

-

اعضای هیأت علمی

روابط عمومی

-

جامعه فارغ التحصيلان

-

-

 

ریاست دانشگاه

معاونت دانشجويي

-

معاونت آموزشی و تحصيلات تکميلی

معاونت فرهنگی

-

معاونت پژوهش و فناوری

معاونت مالی و اداری

-

 

قوانين و اطلاعيه های آموزشی

-

-

تقويم آموزشی

-

-

تحصيلات تکميلی

-

-

 

چارت درسی گروه کارشناسی پیوسته مهندسی معماری

ترم اول

           

ردیف

کد درس

عنوان درس

تعداد واحد

پیشنیاز

نوع درس

تئوری

عملی

1

442021

هندسه کاربردی

1

2

 

پایه

2

442022

کارگاه مصالح و ساخت

 

2

 

پایه

3

442023

درک و بیان محیط

1

2

 

پایه

4

442027

ریاضیات و آمار

3

 

 

پایه

5

421104

تربیت بدنی1

 

1

 

عمومی

6

421106

آیین زندگی(اخلاق و تربیت اسلامی)

2

 

 

عمومی

7

421102

فارسی

3

 

 

عمومی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

جمع کل واحد ها

17

   

 

ترم دوم

           

ردیف

کد درس

عنوان درس

تعداد واحد

پیشنیاز

نوع درس

تئوری

عملی

8

442029

مقدمات طراحی معماری 1

1

4

 

پایه

9

442024

بیان معماری 1

1

1

 

اصلی

10

442045

مصالح ساختمانی

1

1

2

اصلی

11

442071

کاربرد کامپیوتر در معماری

1

1

 

اختیاری

12

442026

هندسه مناظر و مرایا

1

1

1

پایه

13

421103

اندیشه اسلامی 1

2

 

 

عمومی

14

442018

زبان خارجی

3

 

 

عمومی

15

442040

ایستایی

2

 

4

اصلی

 

 

 

 

 

 

 

   

جمع کل واحد ها

20

   

 

ترم سوم

           

ردیف

کد درس

عنوان درس

تعداد واحد

پیشنیاز

نوع درس

تئوری

عملی

16

 

مقدمات طراحی معماری 2

1

4

1و2و3و8و9

پایه

17

 

بیان معماری 2

1

1

9

پایه

18

 

انسان طبیعت معماری

1

1

8

پایه

19

 

نقشه برداری

1

1

بعد از ترم 2

اصلی

20

 

اندیشه اسلامی 2

2

 

13

عمومی

21

 

زبان تخصصی

2

 

14

اختیاری

22

 

مقاومت مصالح و سازه های فلزی

2

 

15

اصلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

جمع کل واحد ها

17

   

 

ترم چهارم

           

ردیف

کد درس

عنوان درس

تعداد واحد

پیشنیاز

نوع درس

تئوری

عملی

23

 

طرح معماری 1

1

4

16

اصلی

24

 

برداشت از بناهای تاریخی

 

3

16

اصلی

25

 

سازه های بتنی

2

 

15

اصلی

26

 

انقلاب اسلامی

2

 

 

عمومی

27

 

آشنایی با معماری جهان

2

 

16

اصلی

28

 

ورزش1

 

1

5

عمومی

29

 

دانش خانواده و جمعیت

2

 

 

عمومی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

جمع کل واحد ها

17

   

 

ترم پنجم

           

ردیف

کد درس

عنوان درس

تعداد واحد

پیشنیاز

نوع درس

تئوری

عملی

30

 

طرح معماری 2

1

4

17

اصلی

31

 

آشنایی با معماری اسلامی

3

1

24

اصلی

32

 

تنظیم شرایط محیطی

2

 

23

اصلی

33

 

روستا 1

1

2

23

اصلی

34

 

ساختمان 1

2

 

10و23

اصلی

35

 

تفسیر موضوعی قرآن

2

 

 

عمومی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

جمع کل واحد ها

18

   

 

ترم ششم

           

ردیف

کد درس

عنوان درس

تعداد واحد

پیشنیاز

نوع درس

تئوری

عملی

36

 

طرح معماری 3

1

4

23

اصلی

37

 

آشنایی با معماری معاصر

2

 

27

اصلی

38

 

تاسیسات مکانیکی

2

 

32

اصلی

39

 

تاسیسات الکتریکی(نور و صدا)

2

 

32

اصلی

40

 

ساختمان 2 و گزارش کارگاه

2

1

34

اصلی

41

 

روستا 2

1

2

33

اصلی

42

 

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

2

 

 

عمومی

 

 

 

 

 

 

 

   

جمع کل واحد ها

19

   

 

ترم هفتم

           

ردیف

کد درس

عنوان درس

تعداد واحد

پیشنیاز

نوع درس

تئوری

عملی

43

 

طرح معماری 4

1

4

بعد از ترم 6

تخصصی

44

 

متره و برآورد

1

1

40

اصلی

45

 

مبانی نظری معماری

3

 

36

اصلی

46

 

آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی

1

1

بعد از ترم 6

تخصصی

47

 

طراحی فنی

1

2

30و36

اصلی

48

 

آشنایی با مرمت ابنیه

2

1

بعد از ترم 6

اصلی

 

 

 

 

 

 

 

   

جمع کل واحد ها

18

   

 

ترم هشتم

           

ردیف

کد درس

عنوان درس

تعداد واحد

پیشنیاز

نوع درس

تئوری

عملی

49

 

طرح معماری 5

1

4

30

تخصصی

50

 

مدیریت تشکیلات کارگاهی

1

1

44

اصلی

51

 

تحلیل فضای شهری

1

2

 

تخصصی

52

 

طرح نهایی

 

6

22و25و40

پروژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

جمع کل واحد ها

16

   

 

آخرین ویرایش در سه شنبه, 28 شهریور 1396 ساعت 09:27