موسسه آموزش عالی بعثت کرمان

 

 ((اطلاعیه فوری))

قابل توجه دانشجویان محترم:

نظر به اینکه فعالیت های آموزشی موسسه از اول مرداد ماه 98 به مدت یک ماه متوقف می باشد

لذا دانشجویان فارغ التحصیل در صورت نیاز مبرم به پیگیری کار خود در این فاصله زمانی می توانند

با شماره: 33243540 تماس گرفته تا هماهنگی لازم با کارشناسان مربوطه صورت گیرد.

 

تقویم آموزشی تابستان 98-97

 

 

*******


مدارک لازم جهت ثبت نام دانشجویان کلیه مقاطع ورودی بهمن97

 *******

 

 اطلاعیه جذب مدرس برای دارندگان مدرک دکتری (اطلاعات بیشتر)

 

*******

اطلاعیه پذیرش دانشجو در دو رشته جدید(کارشناسی ارشد)+لیست کامل رشته های دایر


آشنایی

آمارها

-

اعضای هیأت علمی

روابط عمومی

-

جامعه فارغ التحصيلان

-

-

 

ریاست دانشگاه

معاونت دانشجويي

-

معاونت آموزشی و تحصيلات تکميلی

معاونت فرهنگی

-

معاونت پژوهش و فناوری

معاونت مالی و اداری

-

 

قوانين و اطلاعيه های آموزشی

-

-

تقويم آموزشی

-

-

تحصيلات تکميلی

-

-

 

چارت درسی گروه کارشناسی پیوسته برق گرایش مخابرات ورودی 92 به بعد

نیمسال اول 18 واحد

ردیف

شماره درس

عنوان درس

واحد

نظری - عملی

پیشنیاز (همنیاز)

نوع درس

1

4412201

ریاضی 1

3

نظری

 

پایه

2

421101

زبان خارجی

3

نظری

 

عمومی

3

4412207

فیزیک 1

3

نظری

 

پایه

4

421102

فارسی

3

نظری

 

عمومی

5

4412220

نقشه کشی مهندسی

1

عملی

 

اصلی

6

421103

اندیشه اسلامی 1

2

نظری

 

عمومی

7

421104

تربیت بدنی 1

1

عملی

 

عمومی

8

4412221

کارگاه عمومی

1

عملی

 

پایه

9

4412222

آشنایی با مهندسی برق

1

نظری

 

اصلی

نیمسال دوم 16 واحد

1

4412202

ریاضی 2

3

نظری

ریاضی 1

پایه

2

44125

معادلات دیفرانسیل

3

نظری

همزمان با ریاضی2

پایه

3

4412209

فیزیک 2

3

نظری

فیزیک 1

پایه

4

4412224

برنامه نویسی کامپیوتر

3

نظری

 

پایه

5

421105

اندیشه اسلامی 2

2

نظری

اندیشه اسلامی 1

عمومی

6

431110

ورزش1

1

عملی

تربیت بدنی 1

عمومی

7

4412208

آزمایشگاه فیزیک 1

1

عملی

فیزیک 1

پایه

نیمسال سوم 17 واحد

1

43901

ریاضی مهندسی

3

نظری

ریاضی 2 و معادلات دیفرانسیل

اصلی

2

43902

مدارهای الکتریکی 1

3

نظری

فیزیک 2 و همزمان با معادلات دیفرانسیل

اصلی

3

43903

الکترومغناطیس مهندسی

3

نظری

ریاضی2 و فیزیک2

اصلی

4

421112

دانش خانواده و جمعیت

2

نظری

 

عمومی

5

43135

احتمال مهندسی

3

نظری

ریاضی 2

پایه

6

43906

آزمایشگاه فیزیک 2

1

عملی

فیزیک 2 و آزمایشگاه فیزیک 1

پایه

7

421108

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

نظری

 

عمومی

نیمسال چهارم 17 واحد

1

43105

مدارهای الکتریکی 2

2

نظری

مدارهای الکتریکی 1

اصلی

2

43111

سیگنال ها و سیستم ها

3

نظری

ریاضی مهندسی

اصلی

3

43106

ماشین های الکتریکی 1

2

نظری

مدارهای الکتریکی 1 و  الکترومغناطیس

اصلی

4

43107

الکترونیک 1

2

نظری

مدارهای الکتریکی 1

اصلی

5

43999

سیستم های دیجیتال 1

3

نظری

همزمان با الکترونیک 1

اصلی

6

43104

آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و اندازه گیری

1

عملی

مدارهای الکتریکی 1

اصلی

7

421106

آیین زندگی

2

نظری

 

عمومی

8

43905

محاسبات عددی

2

نظری

برنامه نویسی کامپیوتر و ریاضی2

پایه

نیمسال پنجم 20 واحد

1

43100

اصول سیستم های مخابراتی

3

نظری

 احتمال مهندسی و  سیگنال ها و سیستم ها

اصلی

2

43946

سیستم های کنترل خطی

3

نظری

سیگنال ها و سیستم ها و مدار2

اصلی

3

43948

آزمایشگاه ماشین 1

1

عملی

ماشین های الکتریکی 1

اصلی

4

43108

ماشین های الکتریکی 2

2

نظری

ماشین های الکتریکی1

اصلی

5

43109

الکترونیک 2

2

نظری

الکترونیک 1

اصلی

6

43701

میدان ها و امواج

3

نظری

الکترومغناطیس مهندسی

تخصصی

7

43102

آز سیستم های دیجیتال 1

1

عملی

سیستم های دیجیتال 1

اصلی

8

421107

انقلاب اسلامی

2

نظری

 

عمومی

9

43103

سیستم های دیجیتال 2

3

نظری

سیستم های دیجیتال 1

اصلی

نیمسال ششم 18 واحد

1

43126

مخابرات دیجیتال

3

نظری

اصول سیستم های مخابراتی

تخصصی

2

43127

ریز موج و آنتن

3

نظری

میدان ها و امواج

تخصصی

3

43128

مدارهای مخابراتی

3

نظری

اصول سیستم های مخابراتی

تخصصی

4

4412211

کارگاه برق

1

عملی

کارگاه عمومی

اصلی

5

43113

آز سیستم های دیجیتال 2

1

عملی

سیستم های دیجیتال 2- آز سیستم های دیجیتال1

اصلی

6

421109

تفسیر موضوعی قرآن

2

نظری

 

عمومی

7

43944

اقتصاد مهندسی

3

نظری

 

اصلی

8

43101

تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  1

3

نظری

ماشین های الکتریکی 2

اصلی

نیمسال تابستان 2 واحد

1

43707

کارآموزی

2

عملی

معادل 300 ساعت پس از گذراندن 97 واحد

تخصصی

نیمسال هفتم 17 واحد

1

43129

آز مخابرات دیجیتال

1

عملی

مخابرات دیجیتال

تخصصی

2

43116

زبان تخصصی در برق

2

نظری

زبان خارجه

اصلی

3

43130

پردازش سیگنال های دیجیتال

3

نظری

سیگنال ها و سیستم ها

تخصصی

4

43131

فیلتر و سنتز

3

نظری

سیگنال ها و سیستم ها

تخصصی

5

43132

آز مدارهای مخابراتی

1

عملی

مدارهای مخابراتی

تخصصی

6

421118

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

2

نظری

 

عمومی

7

43121

 آزمایشگاه الکترونیک

1

عملی

الکترونیک 2 وآزمایشگاه مدارهای الکتریکی و اندازه گیری

اصلی

8

43953

الکترونیک صنعتی

3

نظری

الکترونیک 1 (همزمان با ماشین 2)

اختیاری

نیمسال هشتم 16 واحد

1

43947

آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی

1

عملی

سیستم های کنترل خطی

اصلی

2

43122

طراحی سیستم های ریز پردازنده ای

3

عملی

سیستم های دیجیتال 2

اختیاری

3

43133

سیستم های مخابرات نوری

3

نظری

اصول سیستم های مخابراتی، میدان ها و امواج

تخصصی

4

43713

پروژه کارشناسی

3

عملی

پس از گذراندن 100 واحد

تخصصی

5

43134

آز پردازش سیگنال های دیجیتال

1

عملی

پردازش سیگنال های دیجیتال

تخصصی

6

43937

تاسیسات الکتریکی

3

نظری

تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  1

اختیاری

7

43945

الکترونیک 3

3

نظری

الکترونیک 2

اختیاری

 

توضیحات : دروس عمومی : 24 واحد، دروس پایه : 26 واحد، دروس اصلی  : 51 واحد، دروس تخصصی : 29، واحد و دروس اختیاری : 12 واحد

 

 

درس اختیاری می تواند از بین دروس سایر گرایش های مهندسی برق انتخاب شود ولی حتما بایستی با تائید گروه آموزشی باشد. البته در شروع هر ترم دروس اختیاری توسط بخش برق مشخص می گردند. بر اساس بخشنامه 70730/2 مورخ 30/04/86 کلیه دانشجویان الزاما می بایستی درس فرهنگ و تمدن اسلام و ایران را به ارزش 2 واحد به جای یکی از دروس اختیاری اخذ کنند. بنابراین دانشجویان بایستی 12 واحد از دروس جدول اختیاری را اخذ نمایند.

 

v     اخذ درس کارآموزی فقط در نیمسالی که تعداد واحد های دانشجو (با احتساب درس کارآموزی) حداکثر 14 واحد باشد امکان پذیر است.

 

v     مسئولیت عدم رعایت پیش نیاز و همنیازی دروس تنها بر عهده شخص دانشجو می باشد. عدم رعایت پیش نیازی یا همنیازی دروس باعث بوجود آمدن مشکلاتی در هنگام فارغ التحصیلی و حذف درس خواهد شد.

 

آخرین ویرایش در سه شنبه, 28 شهریور 1396 ساعت 09:22