موسسه آموزش عالی بعثت کرمان

آشنایی

آمارها

-

اعضای هیأت علمی

روابط عمومی

-

جامعه فارغ التحصيلان

-

-

 

ریاست دانشگاه

معاونت دانشجويي

-

معاونت آموزشی و تحصيلات تکميلی

معاونت فرهنگی

-

معاونت پژوهش و فناوری

معاونت مالی و اداری

-

 

قوانين و اطلاعيه های آموزشی

-

-

تقويم آموزشی

-

-

تحصيلات تکميلی

-

-

 

تقویم آموزشی موسسه آموزش عالی بعثت کرمان

 

 

 تقویم آموزشی موسسه آموزش عالی بعثت کرمان نیمسال بهمن 98 97

بازه انتخاب واحد (1397/11/15 لغایت 1397/11/20)

مشاهده بر اساس هر رشته

شروع کلاس ها


1397/11/21

حذف و اضافه گروه برق و کامپیوتر


حذف و  اضافه گروه عمران و معماری

1397/11/23 لغایت 1397/11/26

1397/11/23 لغایت 1397/11/26

آخرین مهلت تحویل لیست غیبت دانشجویان به آموزش توسط اساتید

1398/03/16

بازه حذف اضطراری

-

امتحانات کارگاهی و آزمایشگاهی


1398/03/18 لغایت 1398/03/23

پایان کلاس ها

1398/03/23

شرکت در ارزشیابی اساتید از طریق سایت

1398/03/11 لغایت 1398/03/16

شروع امتحانات پایان ترم

1398/03/25 لغایت 1398/04/06

 

 

آخرین ویرایش در یکشنبه, 07 بهمن 1397 ساعت 08:20