بسمه تعالی


 

 تقویم آموزشی نیمسال مهر  1400-99

 

 

مدارک ثبت نام کارشناسی ارشد


 

زمان ثبت نام کارشناسی ارشد :

 

 از تاریخ 1399/08/10 لغایت 1399/08/20

 

)روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخ 14و1399/08/15 موسسه تعطیل می باشد(

 

  مدارک لازم جهت ثبت نام دانشجویان ارشد :

 

1-1-   تکمیل تعهدنامه ثبت نام

 

2-2-  اصل شناسنامه به همراه 2سری کپی از تمام صفحات

 

3-3-اصل کارت ملی به همراه 2سری کپی

 

4-4-اصل کارت معافیت یا پایان خدمت هوشمند به همراه 2سری کپی

 

6-5-6 قطعه عکس-( برای آقایانی که معافیت تحصیلی استفاده می کنند 12 قطعه عکس)

 

6-6-اصل گواهینامه موقت یا دانشنامه پایان تحصیلات دوره کارشناسی (پیوسته یا ناپیوسته) به همراه 2سری کپی

 

7-7-اصل گواهینامه موقت یا دانشنامه پایان تحصیلات دوره کاردانی (جهت داوطلبانی که مدرک کارشناسی آنها ناپیوسته می باشد) به همراه 2سری کپی

 

8-8-برگ ابطال معافیت تحصیلی دوره کارشناسی (مخصوص آقایانی که کارت معافیت یا پایان خدمت ندارند)

 

9-9-  کارت بانکی دارای رمز دوم جهت پرداخت الکترونیکی

10-جواب تکمیل پرسشنامه طراحی شده در سایت http://smauni.ir

 

11-جواب تکمیل پرسشنامه طراحی شده در سایت https://portal.saorg.ir/mentalhealth

 

 

 

 

خواهشمند است کپی از مدارک بصورت واضح باشد.

 

"مدارک تحصیلی ارائه شده حتما بایستی دارای معدل باشد "

 


 

 

ریاست دانشگاه

معاونت دانشجويي

-

معاونت آموزشی و تحصيلات تکميلی

معاونت فرهنگی

-

معاونت پژوهش و فناوری

معاونت مالی و اداری

-

 

قوانين و اطلاعيه های آموزشی

-

-

تقويم آموزشی

-

-

تحصيلات تکميلی

-

-

 

مجموعه 4

مجموعه 4 (52)

 

ردیف

شماره درس

عنوان درس

واحد

نظری - عملی

پیشنیاز

نوع درس

نیمسال اول 18 واحد

1

421118

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

2

نظری

 

عمومی

2

4412201

ریاضی عمومی 1

3

نظری

 

پایه

3

4412207

فیزیک 1

3

نظری

 

پایه

4

4434001

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

3

نظری

 

اصلی

5

421104

تربیت بدنی 1

1

نظری

 

عمومی

6

421101

زبان خارجه

3

نظری

 

عمومی

7

421102

ادبیات فارسی

3

نظری

 

عمومی

نیمسال دوم 19 واحد

1

421106

آیین زندگی

2

نظری

 

عمومی

2

4412202

ریاضی عمومی 2

3

نظری

ریاضی عمومی 1

پایه

3

4412209

فیزیک 2

3

نظری

ریاضی عمومی 1

پایه

4

4434002

برنامه سازی پیشرفته

3

نظری

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

اصلی

5

4434003

ریاضیات گسسته

3

نظری

همنیاز ریاضی عمومی 1 و مبانی کامپیوتر

اصلی

6

4434005

مدارهای منطقی

3

نظری

همنیاز ریاضیات گسسته

اصلی

7

4434004

زبان تخصصی

2

نظری

زبان خارجه

اصلی

نیمسال سوم 19 واحد

1

 421107

انقلاب اسلامی ایران

2

نظری

 

عمومی

2

 431110

ورزش1

1

نظری

 

عمومی

3

 4434009

آمار و احتمال مهندسی

3

نظری

ریاضی عمومی 2

پایه

4

 4434006

معادلات دیفرانسیل 

3

نظری

ریاضی عمومی 1 

 پایه

5

 4434008

ساختمان های داده

3

نظری

ریاضیات گسسته و برنامه سازی پیشرفته

اصلی

6

 4434007

معماری کامپیوتر

3

نظری

مدارهای منطقی

اصلی

7

4434010 

تحلیل و طراحی سیستم ها

3

نظری

برنامه سازی پیشرفته

تخصصی

8

4434011

آزمایشگاه فیزیک 2

1

عملی

همنیاز فیزیک 2

پایه

نیمسال چهارم 18 واحد

1

 421103

اندیشه اسلامی 1

2

نظری

 

عمومی

2

4434018 

سیستم های عامل

3

نظری

ساختمان های داده و معماری کامپیوتر

اصلی

3

4434021 

آزمایشگاه سیستم عامل

1

عملی

همنیاز سیستم عامل

اصلی

4

 4434014

طراحی الگوریتم ها

3

نظری

ساختمان های داده

اصلی

5

 4434015

مهندسی نرم افزار

3

نظری

تحلیل و طراحی سیستم ها

تخصصی

6

 4434016

نظریه زبان ها و ماشین ها

3

نظری

ساختمان های داده

اصلی

7

4434017 

ریزپردازنده ها و زبان اسمبلی

3

نظری

معماری کامپیوتر

اصلی

نیمسال پنجم 16 واحد

1

 421109

تفسیر موضوعی قرآن

2

نظری

 

عمومی

2

 4434030

شبکه های کامپیوتری

3

نظری

سیستم های عامل

اصلی

3

 4434034

آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری

1

عملی

همنیاز شبکه های کامپیوتری

اصلی

4

 4434035

آزمایشگاه ریزپردازنده

1

عملی

ریزپردازنده و زبان اسمبلی

اصلی

5

 4434019

پایگاه داده ها

3

نظری

ساختمان های داده

تخصصی

6

4434028 

طراحی سیستم های شی گرا

3

نظری

 

برنامه سازی پیشرفته

تخصصی

7

4434013 

گرافیک کامپیوتری

3

نظری

برنامه سازی پیشرفته

تمرکز تخصصی

نیمسال ششم 19 واحد

1

 421112

دانش خانواده و جمعیت

2

نظری

 

عمومی

2

 4434027

مدارهای الکتریکی

3

نظری

معادلات دیفرانسیل

اصلی

3

4434012 

ریاضیات مهندسی

3

نظری

ریاضی 2 و معادلات دیفرانسیل

اصلی

4

421105 

اندیشه اسلامی2

2

نظری

اندیشه اسلامی 1

عمومی

5

 4434025

 

مهندسی اینترنت

3

نظری

شبکه های کامپیوتری ، همنیاز پایگاه داده ها

تمرکز تخصصی

6

 4434031

مباحث ویژه 1

3

نظری

 

اختیاری

7

 4434036

امنیت شبکه

3

نظری

شبکه های کامپیوتری

تمرکز تخصصی

نیمسال تابستان 1 واحد

1

4434023 

کارآموزی

1

عملی

بعد از 80 واحد

تخصصی

نیمسال هفتم 17 واحد

1

 421108

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

نظری

 

عمومی

2

4434039 

طراحی کامپیوتری سیستمهای دیجیتال

3

نظری

معماری کامپیوتر

اصلی

3

4434038 

مباحث ویژه2

3

نظری

 مباحث ویژه1

اختیاری

4

4434020 

هوش مصنوعی و سیستم های خبره

3

نظری

ساختمان های داده

اصلی

5

4434029 

اصول طراحی کامپایلر

3

نظری

ساختمان های داده

اصلی

6

4434026 

سیگنال ها و سیستم ها

3

نظری

ریاضیات مهندسی

اصلی

نیمسال هشتم 13 واحد

1

 4434024

کارگاه کامپیوتر

1

عملی

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

پایه

2

 4434037

طراحی زبانهای برنامه سازی

3

نظری

اصول طراحی کامپایلر

تمرکز تخصصی

3

 4434040

سیستم های چند رسانه ای

3

نظری

آمار و احتمال مهندسی-سیگنالها و سیستم ها 

اختیاری

4

 4434022

آز مدارهای منطقی و معماری

1

عملی

مدارهای منطقی و همنیاز معماری کامپیوتر

اصلی

5

4434032 

روش پژوهش و ارائه

2

نظری

زبان تخصصی

اصلی

6

4434033 

پروژه نرم افزار

3

عملی

بعد از 100 واحد

تخصصی

 

 توضیحات : دروس عمومی : 24 واحد، دروس پایه : 20 واحد، دروس اصلی: 59 واحد، دروس تخصصی : 19 واحد ، دروس تمرکزهای تخصصی اختیاری : 12 واحد و دروس اختیاری : 6 واحد

 

·         اخذ درس کارآموزی فقط در نیمسالی که تعداد واحد های دانشجو (با احتساب درس کارآموزی) حداکثر 14 واحد باشد امکان پذیر است.

 

 

ردیف

شماره درس

عنوان درس

واحد

نظری - عملی

پیشنیاز

نوع درس

نیمسال اول 17 واحد

1

4412201

ریاضی 1

3

نظری

 

پایه

2

421101

زبان خارجی

3

نظری

 

عمومی

3

4412207

فیزیک 1

3

نظری

 

پایه

4

421102

فارسی

3

نظری

 

عمومی

5

4412223

نقشه کشی صنعتی

1

عملی

 

اصلی

6

421103

اندیشه اسلامی 1

2

نظری

 

عمومی

7

421104

تربیت بدنی 1

1

عملی

 

عمومی

8

4412221

کارگاه عمومی

1

عملی

 

پایه

نیمسال دوم 16 واحد

1

4412202

ریاضی 2

3

نظری

ریاضی 1

پایه

2

44125

معادلات دیفرانسیل

3

نظری

ریاضی 2 و همزمان

پایه

3

4412209

فیزیک 2

3

نظری

فیزیک 1

پایه

4

4412224

برنامه نویسی کامپیوتر

3

نظری

 

پایه

5

421105

اندیشه اسلامی 2

2

نظری

اندیشه اسلامی 1

عمومی

6

421110

تربیت بدنی 2

1

عملی

تربیت بدنی 1

عمومی

7

4412208

آزمایشگاه فیزیک 1

1

عملی

فیزیک 1

پایه

نیمسال سوم 18 واحد

1

43901

ریاضی مهندسی

3

نظری

ریاضی 2 و معادلات دیفرانسیل

اصلی

2

43902

مدارهای الکتریکی 1

3

نظری

فیزیک 2 و همزمان با معادلات دیفرانسیل

اصلی

3

43903

الکترومغناطیس مهندسی

3

نظری

فیزیک 2 و همزمان با ریاضی مهندسی

اصلی

4

43904

اندازه گیری الکتریکی

3

نظری

فیزیک 2 و همزمان با مدار1 و ریاضی 2

اصلی

5

44126

آمار و احتمال مهندسی

3

نظری

ریاضی 1

پایه

6

43906

آزمایشگاه فیزیک 2

1

عملی

فیزیک 2 -  آزمایشگاه فیزیک 1

پایه

7

421108

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

نظری

 

عمومی

نیمسال چهارم 20 واحد

1

43908

مدارهای الکتریکی 2

3

نظری

مدارهای الکتریکی 1

اصلی

2

43909

تجزیه و تحلیل سیستم ها

3

نظری

همزمان با مدارهای الکتریکی 2

اصلی

3

43910

ماشین های الکتریکی 1

3

نظری

مدارهای الکتریکی 1 و  الکترومغناطیس

اصلی

4

43911

الکترونیک 1

3

نظری

مدارهای الکتریکی 1

اصلی

5

43912

مدارهای منطقی

3

نظری

همزمان با الکترونیک 1

اصلی

6

43913

آزمایشگاه اندازه گیری و مدار 1

1

عملی

مدارهای الکتریکی 1 و  اندازه گیری

اصلی

7

421106

اخلاق و تربیت اسلامی

2

نظری

 

عمومی

8

43905

محاسبات عددی

2

نظری

برنامه نویسی کامپیوتر

پایه

نیمسال پنجم 20 واحد

1

43919

مخابرات 1

3

نظری

آمار و احتمال و  تجزیه و تحلیل سیستم ها

اصلی

2

43918

سیستم های کنترل خطی

3

نظری

ماشین 1 و  تجزیه و تحلیل سیستم ها

اصلی

3

43914

* بررسی سیستم های قدرت 1

3

نظری

ماشین های 1 و  همزمان با ماشین 2

اصلی

4

43701

میدان ها و امواج

3

نظری

الکترومغناطیس مهندسی و ریاضی مهندسی

تخصصی

5

43915

ماشین های الکتریکی 2

3

نظری

ماشین های الکتریکی 1 و  ریاضی مهندسی

اصلی

6

43920

الکترونیک 2

3

نظری

الکترونیک 1

اصلی

7

43925

آزمایشگاه الکترونیک 1

1

عملی

الکترونیک 1 و همزمان با آز- اندازه گیری

اصلی

8

43916

* آزمایشگاه مدارهای منطقی

1

عملی

مدار منطقی و همزمان با آز- الکترونیک 1

اصلی

نیمسال ششم 20 واحد

1

43702

الکترونیک 3

3

نظری

الکترونیک 2

تخصصی

2

43703

فیلترها و سنتز مدار

3

نظری

الکترونیک 2 و تجزیه و تحلیل سیستم ها

تخصصی

3

43704

مخابرات 2

3

نظری

مخابرات 1 و مدار منطقی و  مدار 2

تخصصی

4

43917

اصول میکروکامپیوتر

3

نظری

مدارهای منطقی

تخصصی

5

43705

مایکرویو 1

3

نظری

میدان ها و امواج

تخصصی

6

43706

آزمایشگاه الکترونیک 2

1

عملی

الکترونیک 2 و آزمایشگاه الکترونیک 1

تخصصی

7

4412211

کارگاه برق

1

عملی

کارگاه عمومی

اصلی

8

43937

تاسیسات الکتریکی

3

نظری

بررسی سیستم های قدرت 1

اختیاری

نیمسال تابستان 2 واحد

1

43707

کارآموزی

2

عملی

معادل 300 ساعت پس از گذراندن 97 واحد

اصلی

نیمسال هفتم 14 واحد

1

43708

مدارهای مخابراتی

3

نظری

الکترونیک 3 و مخابرات 1

تخصصی

2

 

درس اختیاری (دلخواه)

3

نظری

 

اختیاری

3

43709

آنتن

3

نظری

میدان ها و امواج

تخصصی

4

43907

زبان تخصصی

2

نظری

زبان خارجه

اصلی

5

43710

آزمایشگاه الکترونیک 3

1

عملی

الکترونیک 3 و آزمایشگاه الکترونیک 2

تخصصی

6

421118

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

2

نظری

 

عمومی

نیمسال هشتم 15 واحد

1

43711

آزمایشگاه مدارهای مخابراتی

1

عملی

مدارهای مخابراتی و آزمایشگاه الکترونیک 3

تخصصی

2

43934

آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی

1

عملی

سیستم های کنترل خطی

اصلی

3

43712

آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 1

1

عملی

ماشین های الکتریکی 1

اصلی

4

421109

تفسیر موضوعی قرآن

2

نظری

 

عمومی

5

 

دانش خانواده و جمعیت

2

نظری

 

عمومی

6

 

درس اختیاری (دلخواه)

3

نظری

 

اختیاری

7

421107

* انقلاب اسلامی

2

نظری

 

عمومی

8

43713

پروژه کارشناسی

3

عملی

پس از گذراندن 100 واحد

اصلی

 

 

 

 

 

 

توضیحات : دروس عمومی : 22 واحد، دروس پایه : 26 واحد، دروس اصلی (مشتمل بر پروژه و کارآموزی)  : 56 واحد، دروس تخصصی : 27 واحد و دروس اختیاری : 11 واحد

نیمسال دوم :  در مهلت حذف تکدرس، حذف درس ریاضی 2 (به دلیل اخذ همزمان معادلات) امکان پذیر نیست.

نیمسال سوم :در مهلت حذف تکدرس، حذف درس ریاضی مهندسی (به دلیل اخذ همزمان الکترومغناطیس) و مدار 1 ( به دلیل اخذ همزمان اندازه گیری) امکان پذیر نیست.

نیمسال چهارم :

·          در مهلت حذف تکدرس، حذف درس مدار 2 (به دلیل اخذ همزمان تجزیه و تحلیل) و الکترونیک 1 ( به دلیل اخذ همزمان مدارمنطقی) امکان پذیر نیست. همچنین اگر ریاضی مهندسی در این ترم اخذ شده باشد.

·          در صورتی که دانشجویی در نیمسال گذشته، در درس ریاضی مهندسی مردود شده باشد، بایستی حتما در این نیمسال درس ریاضی مهندسی را همزمان با ماشین های الکتریکی 1، اخذ کند.

نیمسال پنجم :

·          دانشجو می تواند یکی از دروس ستاره دار را انتخاب نکند اما نگذراندن بقیه دروس به منزله عقب ماندن از دروس تخصصی گرایش مخابرات می باشد.

·          در صورتی که دانشجویی در نیمسال گذشته، در درس مدارهای الکتریکی 2 مردود شده باشد، بایستی حتما در این نیمسال درس مدارهای الکتریکی 2 را همزمان با مخابرات 1، اخذ کند.

نیمسال تابستان :

·          اخذ درس کارآموزی فقط در نیمسالی که تعداد واحد های دانشجو (با احتساب درس کارآموزی) حداکثر 14 واحد باشد امکان پذیر است.

 

نیمسال هفتم : دانشجویان با این حداقل واحد می توانند برای کنکور ارشد آمادگی لازم را پیدا کنند ولی محدودیتی برای اخذ دروس عمومی یا اختیاری و یا آزمایشگاهی ندارند.

 

جدول دروس اختیاری

ردیف

کد درس

درس

واحد

پیشنیاز

1

43936

کنترل صنعتی

3

سیستم های کنترل خطی و مدار 2

2

43937

تاسیسات الکتریکی

3

بررسی سیستم های قدرت 1

3

43714

سیستم های رادار

 

مخابرات 1 و میدان ها و امواج

4

43939

رایانش نرم

 

برنامه نویسی کامپیوتر

5

43940

کنترل کامپیوتری

2

سیستم های کنترل خطی و مدار منطقی

6

43941

شبکه های کامپیوتری

2

میکرو پروسسور

7

43942

ابزار دقیق

3

الکترونیک 2 و سیستم های کنترل خطی

8

43715

پردازش سیگنال های دیجیتال

 

مخابرات 1 و مدار منطقی

9

43716

مباحث ویژه در مخابرات

3

مخابرات 2

10

43944

اقتصاد مهندسی

3

الکترونیک 2 و سیستم های کنترل خطی و مخابرات 1 و بررسی سیستم های قدرت

 

 

درس اختیاری می تواند از بین دروس سایر گرایش های مهندسی برق انتخاب شود ولی حتما تائید گروه آموزشی باید اخذ شود. البته در شروع هر ترم دروس اختیاری توسط بخش برق مشخص می گردند.

بر اساس بخشنامه 70730/2 مورخ 30/04/86 کلیه دانشجویان الزاما می بایستی درس فرهنگ و تمدن اسلام و ایران را به ارزش 2 واحد به جای یکی از دروس اختیاری اخذ کنند. بنابر این دانشجویان بایستی 10 واحد از دروس جدول اختیاری  را اخذ نمایند.

 

ردیف

شماره درس

عنوان درس

واحد

نظری - عملی

پیشنیاز

نوع درس

نیمسال اول 17 واحد

1

4412201

ریاضی 1

3

نظری

 

پایه

2

421101

زبان خارجی

3

نظری

 

عمومی

3

4412207

فیزیک 1

3

نظری

 

پایه

4

421102

فارسی

3

نظری

 

عمومی

5

4412223

نقشه کشی صنعتی

1

عملی

 

اصلی