بسمه تعالی


 

 تقویم آموزشی نیمسال مهر  1400-99

 

 

مدارک ثبت نام کارشناسی ارشد


 

زمان ثبت نام کارشناسی ارشد :

 

 از تاریخ 1399/08/10 لغایت 1399/08/20

 

)روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخ 14و1399/08/15 موسسه تعطیل می باشد(

 

  مدارک لازم جهت ثبت نام دانشجویان ارشد :

 

1-1-   تکمیل تعهدنامه ثبت نام

 

2-2-  اصل شناسنامه به همراه 2سری کپی از تمام صفحات

 

3-3-اصل کارت ملی به همراه 2سری کپی

 

4-4-اصل کارت معافیت یا پایان خدمت هوشمند به همراه 2سری کپی

 

6-5-6 قطعه عکس-( برای آقایانی که معافیت تحصیلی استفاده می کنند 12 قطعه عکس)

 

6-6-اصل گواهینامه موقت یا دانشنامه پایان تحصیلات دوره کارشناسی (پیوسته یا ناپیوسته) به همراه 2سری کپی

 

7-7-اصل گواهینامه موقت یا دانشنامه پایان تحصیلات دوره کاردانی (جهت داوطلبانی که مدرک کارشناسی آنها ناپیوسته می باشد) به همراه 2سری کپی

 

8-8-برگ ابطال معافیت تحصیلی دوره کارشناسی (مخصوص آقایانی که کارت معافیت یا پایان خدمت ندارند)

 

9-9-  کارت بانکی دارای رمز دوم جهت پرداخت الکترونیکی

10-جواب تکمیل پرسشنامه طراحی شده در سایت http://smauni.ir

 

11-جواب تکمیل پرسشنامه طراحی شده در سایت https://portal.saorg.ir/mentalhealth

 

 

 

 

خواهشمند است کپی از مدارک بصورت واضح باشد.

 

"مدارک تحصیلی ارائه شده حتما بایستی دارای معدل باشد "

 


 

 

ریاست دانشگاه

معاونت دانشجويي

-

معاونت آموزشی و تحصيلات تکميلی

معاونت فرهنگی

-

معاونت پژوهش و فناوری

معاونت مالی و اداری

-

 

قوانين و اطلاعيه های آموزشی

-

-

تقويم آموزشی

-

-

تحصيلات تکميلی

-

-

 

مجموعه 4

مجموعه 4 (52)

نیمسال و جمع واحد

ردیف

شماره درس

عنوان درس

واحد

 

نظری-عملی

پیش نیاز

هم نياز

نوع درس

نیمسال اول ( 18 واحد )

 

1

34276

اصول مدارهاي ديجيتال

2

تئوري

 

 

اصلي

2

34277

آزمدارهاي ديجيتال

1

عملي

 

اصول مدارهاي ديجيتال

اصلي

3

34201

طراحي وساخت مدارهاي چاپي به كمك كامپيوتر

1

عملي

 

 

تخصصي

4

39241

زبان پيش دانشگاهي

2

تئوري

 

 

پيش دانشگاهي

5

39142

رياضي پيش دانشگاهي

2

تئوري

 

 

پيش دانشگاهي

6

39341

فيزيك الكتريسيته ومغناطيس

2

تئوري

 

رياضي عمومي

پايه

7

39510

انديشه اسلامي (1)

2

تئوري

 

 

عمومي

8

39603

ادبيات فارسي

3

تئوري

 

 

عمومي

9

39804

اصول سرپرستي

2

تئوري

 

 

تخصصي

10

39701

تربيت بدني

1

عملي

 

 

عمومي

نیمسال دوم  (20 واحد)

1

34275

تحليل مدارهاي الكتريكي

3

تئوري

 

رياضي عمومي

اصلي

2

34268

آز تحليل مدار هاي الكتريكي

1

عملي

 

تحليل مدارهاي الكتريكي

اصلي

3

34296

كاربردابزاردقيق وكنترل

2

تئوري

 

ميكروپروسسور

تخصصي

4

34288

ميكروپروسسور

2

تئوري

اصول مدارهاي ديجيتال

 

تخصصي

5

39115

رياضي عمومي

3

تئوري

رياضي پيش دانشگاهي

 

پايه

6

39214

زبان خارجه (4)

3

تئوري

زبان پيش دانشگاهي

 

عمومي

7

34204

سيستم هاي مخابراتي

3

تئوري

 

 

تخصصي

8

34208

آز سيستم هاي مخابراتي

1

عملي

 

سيستم هاي مخابراتي

تخصصي

9

39516

آئين زندگي(اخلاق كاربردي)

2

تئوري

 

 

عمومي

نیمسال سوم (20 واحد)

 

 

1

34203

ماشين هاي الكتريكي

2

تئوري

فيزيك الكتريسيته ومغناطيس

تحليل مدارهاي الكتريكي

اصلي

2

34280

كارگاه ماشينهاي الكتريكي ومدار فرمان

1

عملي

 

ماشينهاي الكتريكي

اصلي

3

34267

تحليل مدارهاي الكترونيكي

3

تئوري

تحليل مدارهاي الكتريكي

 

اصلي

4

34202

كاربرد رايانه در الكترونيك

1

عملي

 

تحليل مدار هاي الكترونيكي

تخصصي

5

34297

سيستم هاي تلويزيون

3

تئوري

سيستم هاي مخابراتي

 

تخصصي

6

34298

كارگاه تعميرات تلويزيون

1

عملي

 

سيستم هاي تلويزيون

تخصصي

7

34205

كارگاه مباني الكترونيك

1

عملي

 

تحليل مدارهاي الكترونيكي

اصلي

8

34206

ميكرو كنترلر

2

تئوري

ميكروپروسسور

 

تخصصي

9

39139

رياضي كاربردي

2

تئوري

رياضي عمومي

 

تخصصي

10

39203

زبان فني

2

تئوري

زبان خارجع (4)

 

تخصصي

11

 39806

دانش خانواده و جمعیت

2

تئوري

 

 

عمومي

نیمسال چهارم 16  واحد)

 

1

34216

تكنيك پالس

2

تئوري

اصول مدار هاي ديجيتال

مدارهاي مجتمع خطي

تخصصي

2

34217

آزمايشگاه تكنيك پالس

1

عملي

 

تكنيك پالس

تخصصي

3

34233

مدارهاي مجتمع خطي

3

تئوري

تحليل مدارهاي الكترونيكي

 

تخصصي

4

34234

آز مدارهاي مجتمع خطي

1

عملي

 

مدارهاي مجتمع خطي

تخصصي

5

34207

آز ميكروپروسسور وميكروكنترلر

1

عملي

ميكرو پروسسور وميكرو كنترل

 

تخصصي

6

34289

منابع تغذیه سویچینگ

3

تئوري

 

مدارهاي مجتمع خطي

اختیاری

7

34299

كارگاه PLC

1

عملي

كارگاه هاي ماشينهاي الكتريكي ومدار فرمان

كاربرد ابزار دقيق كنترل

تخصصي

8

34290

الكترونيك صنعتي

3

تئوري

تحليل مدارهاي الكترونيكي

 

تخصصي

9

34291

آزمايشگاه الكترونيك صنعتي

1

عملي

 

الكترونيك صنعتي

تخصصي

نيمسال پنجم(4واحد)

1

37142

كارآموزي

2

عملي

80%دروس دوره و جمع واحد ها در ترمی که کارآموزی اخذ می شود حداکثر 14 واحد باشند.

تخصصي

2

34287

پروژه ساخت

2

عملي

80% دروس دوره

 

تخصصي

 

 

توضیحات :

1-رعايت پيش نياز و هم نياز دروس الزامي و با مسئوليت دانشجو مي باشد .

2- چنانچه دانشجو خارج از چار چوب پيشنهادي فوق انتخاب واحد نمايد همه مشكلات ناشي از آن متوجه شخص دانشجو خواهد بود.

3- مجموعه دروس پيش دانشگاهي 4 واحد ، دروس عمومي 13 واحد، دروس تخصصي 39 واحد ، دروس اختیاری 3 واحد ، دروس پايه 5 و دروس اصلي 14واحد كل دروس دوره 78  واحد مي باشد .

نیمسال و جمع واحد

ردیف

شماره درس

عنوان درس

واحد

نظری-عملی

پیش نیاز

هم نياز

نوع درس

نیمسال اول ( 20 واحد )

 

1

1412202

ریاضی 2

3

نظری

 

 

پایه

2

14125

معادلات دیفرانسیل

3

نظری

 

ریاضی 2

پایه

3

13905

محاسبات عددی

2

نظری

 

ریاضی 2

پایه

4

14126

آمار و احتمالات مهندسی

3

نظری

 

 

پایه

5

1412204

برنامه نویسی کامپیوتر

2

نظری

 

 

پایه

6

13908

مدارهای الکتریکی 2

3

نظری

 

معادلات دیفرانسیل

اصلی

7

13912

مدارهای منطقی

3

نظری

 

 

اصلی

8

121110

تربیت بدنی 2

1

عملی

 

 

عمومی

نیمسال دوم (20 واحد)

1

13914

بررسی سیستم های قدرت 1

3

نظری

مدارهای الکتریکی 2

 

اصلی

2

1223102

ریاضی مهندسی

3

نظری

معادلات دیفرانسیل

 

اصلی

3

12501

الکترومغناطیس

3

نظری

 

ریاضی مهندسی

اصلی

4

13915

ماشین های الکتریکی 2

3

نظری

 

 

اصلی

5

14127

تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها

3

نظری

 

بررسی سیستم های قدرت 1

اصلی

6

13916

آز مدار منطقی

1

عملی

 

مدارهای منطقی

اصلی

7

121108

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

نظری

 

 

عمومی

8

13907

زبان تخصصی

2

نظری

 

 

تخصصی

نیمسال سوم  (20 واحد)

 

1

12901

بررسی سیستم های قدرت 2

3

نظری

بررسی سیستم های قدرت 1

 

تخصصی

2

12902

آز  بررسی سیستم های قدرت

1

عملی

 

بررسی سیستم های قدرت 2

تخصصی

3

12903

آز  ماشین های الکتریکی

1

عملی

ماشین های الکتریکی 2

 

تخصصی

4

12904

سیستم کنترل خطی

3

نظری

ماشین های الکتریکی 2

 

اصلی

5

12905

آز   سیستم کنترل خطی

1

عملی

 

سیستم کنترل خطی

اصلی

6

12906

ماشین های الکتریکی 3

3

نظری

ماشین های الکتریکی 2

 

تخصصی

7

12907

عایق ها و فشار قوی

3

نظری

بررسی سیستم های قدرت 1

 

تخصصی

8

12908

تاسیسات الکتریکی و پروژه

3

نظری

مدارهای الکتریکی 2

 

تخصصی

9

121107

انقلاب اسلامی

2

نظری

 

 

عمومی

نیمسال چهارم  (14 واحد)

 

1

12909

ماشین های مخصوص

2

نظری

ماشین های الکتریکی 3

 

تخصصی

2

129010

طراحی خطوط انتقال انرژی و پروژه

3

نظری

عایق ها و فشار قوی

 

تخصصی

3

129022

آزمایشگاه الکترونیک 2

1

عملی

 

 

انتخابی

4

121105

اندیشه اسلامی 2

2

نظری

 

 

عمومی

5

121109

تفسیر موضوعی قرآن

2

نظری

 

 

عمومی

6

121118

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

2

نظری

 

 

عمومی

7

129013

پروژه

2

عملی

گذراندن حداقل 60 واحد

 

تخصصی

تابستان (2 واحد)

1

129014

کارآموزی

2

عملی

گذراندن حداقل 60 واحد (274 ساعت)

 

تخصصی

 

 

·      مسئولیت رعایت پیش نیازی و همنیازی دروس تنها بر عهده شخص دانشجو می باشد. عدم رعایت پیش نیازی یا همنیازی دروس باعث بوجود آمدن مشکلاتی در هنگام فاغ التحصیلی و حذف درس خواهد شد.

·      درس اختیاری در ترم سوم و چهارم بر اساس تشخیص بخش ارائه می گردد.

 

 

·         مجموعه دروس : دروس عمومي 11 واحد، دروس تخصصي 25 واحد ، اختیاری 1 واحد ، دروس پايه 13 واحد و دروس اصلي 26 واحد كل دروس دوره  76 واحد مي باشد .

·          دروس جبرانی بر اساس دروس گذرانده شده در دوره کاردانی برای هر دانشجو متفاوت است و هر دانشجو موظف است در صورت نگذراندن این دروس در دوره کاردانی، از  جدول دروس جبرانی حداکثر تا سقف 6 واحد انتخاب کند.

·        دانشجویان بایستی 3 واحد از دروس انتخابی را اخذ نمایند که بر اساس بخشنامه 70730/2 مورخ 30/04/86 کلیه دانشجویان الزاما می بایستی درس فرهنگ و تمدن اسلام و ایران را به ارزش 2 واحد به جای یکی از دروس انتخابی اخذ کنند. بنابراین گذراندن یک درس 1 واحدی انتخابی لازم است.

 

 

جدول دروس انتخابی

ردیف

کد درس

عنوان درس

واحد

پیشنیاز

هم نیاز

1

129015

الکترونیک 2

3

 

 

2

129016

مخابرات 1

3

تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها

 

3

129017

طراحی پست های فشار قوی و پروژه

3

 

عایق ها و فشار قوی

4

129018

اصول میکروپروسسور

3

برنامه نویسی کامپیوتر آزمدارهای منطقی

 

5

129019

تولید و نیروگاه

3

ماشین های الکتریکی 3

 

6

129020

کنترل صنعتی

2

سیستم های کنترل خطی

 

7

129021

آزمایشگاه فشارقوی

1

عایق ها و فشار قوی

 

8

129022

آزمایشگاه الکترونیک 2

1

 

 

9

129023

اقتصاد مهندسی

2

محاسبات عددی

 

 

 

جدول دروس جبرانی

(مربوط به دانشجویانی که این دروس را در دوره کاردانی نگذرانده اند.)

ردیف

کد درس

عنوان درس

واحد

پیشنیاز

1

129024

الکترونیک صنعتی

3

مدارهای الکتریکی 2، الکترونیک 1

2

129025

حفاظت سیستم های قدرت

3

 

3

129011

تجهیزات پست

3

 

4

129012

اصول اندازه گیری الکتریکی

3

 

5

129026

آزمایشگاه ماشین 1

1

 

6

129027

آزمایشگاه ماشین 2

1

 

 

·        مطابق ماده 10 آیین نامه شورای برنامه ریزی آموزش عالی مورخ 08/05/91 تعداد واحد های جبرانی برای رشته های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ورودی مهر 91 به بعد حداکثر 6 واحد می باشد.

نیمسال و جمع واحد

ردیف

شماره درس

عنوان درس

واحد

 

نظری-عملی

پیش نیاز

نوع درس

نیمسال اول ( 19 واحد )

 

1

1223102

ریاضیات مهندسی

3

نظری

-

پایه

2

14126

آمار و احتمال مهندسی

3

نظری

-

پایه

3

12501

الکترومغناطیس

3

نظری

-

پایه

4

12502

کاربرد کامپیوتر در شبکه های انتقال و توزیع

2

نظری

-

پایه

5

12521

زبان تخصصی

2

نظری

-

تخصصی

6