بسمه تعالی


 

 تقویم آموزشی نیمسال مهر  1400-99

 

 

مدارک ثبت نام کارشناسی ارشد


 

زمان ثبت نام کارشناسی ارشد :

 

 از تاریخ 1399/08/10 لغایت 1399/08/20

 

)روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخ 14و1399/08/15 موسسه تعطیل می باشد(

 

  مدارک لازم جهت ثبت نام دانشجویان ارشد :

 

1-1-   تکمیل تعهدنامه ثبت نام

 

2-2-  اصل شناسنامه به همراه 2سری کپی از تمام صفحات

 

3-3-اصل کارت ملی به همراه 2سری کپی

 

4-4-اصل کارت معافیت یا پایان خدمت هوشمند به همراه 2سری کپی

 

6-5-6 قطعه عکس-( برای آقایانی که معافیت تحصیلی استفاده می کنند 12 قطعه عکس)

 

6-6-اصل گواهینامه موقت یا دانشنامه پایان تحصیلات دوره کارشناسی (پیوسته یا ناپیوسته) به همراه 2سری کپی

 

7-7-اصل گواهینامه موقت یا دانشنامه پایان تحصیلات دوره کاردانی (جهت داوطلبانی که مدرک کارشناسی آنها ناپیوسته می باشد) به همراه 2سری کپی

 

8-8-برگ ابطال معافیت تحصیلی دوره کارشناسی (مخصوص آقایانی که کارت معافیت یا پایان خدمت ندارند)

 

9-9-  کارت بانکی دارای رمز دوم جهت پرداخت الکترونیکی

10-جواب تکمیل پرسشنامه طراحی شده در سایت http://smauni.ir

 

11-جواب تکمیل پرسشنامه طراحی شده در سایت https://portal.saorg.ir/mentalhealth

 

 

 

 

خواهشمند است کپی از مدارک بصورت واضح باشد.

 

"مدارک تحصیلی ارائه شده حتما بایستی دارای معدل باشد "

 


 

 

ریاست دانشگاه

معاونت دانشجويي

-

معاونت آموزشی و تحصيلات تکميلی

معاونت فرهنگی

-

معاونت پژوهش و فناوری

معاونت مالی و اداری

-

 

قوانين و اطلاعيه های آموزشی

-

-

تقويم آموزشی

-

-

تحصيلات تکميلی

-

-

 

مجموعه 4

مجموعه 4 (52)

نیمسال و جمع واحد

ردیف

شماره درس

عنوان درس

واحد

نظری-عملی

پیش نیاز

هم نياز

نوع درس

نیمسال اول ( 20 واحد )

 

1

121109

تفسیر موضوعی قرآن

2

تئوري

 

 

عمومی

2

123103

معادلات دیفرانسیل

2

تئوري

 

 

پایه

3

123104

ریاضیات گسسته

2

تئوري

 

 

پایه

4

172105

زبان ماشین و اسمبلی

2

تئوري عملي

 

 

اصلی

5

172107

طراحی الگوریتم

3

تئوري عملي

 

 

اصلی

6

172106

زبان تخصصی نرم افزار

3

تئوري

 

 

اصلی

7

121110

تربیت بدنی 2

1

عملي

 

 

عمومی

8

172108

شیوه ارائه مطالب فنی

2

تئوري

 

 

اصلی

9

172110

مهندسی نرم افزار

3

تئوري

 

 

اصلی

نیمسال دوم  (18 واحد)

1

121107

انقلاب اسلامی ایران

2

تئوري

 

 

عمومی

2

123102

ریاضی مهندسی

2

تئوري

معادلات دیفرانسیل

 

پایه

3

123108

آمار و احتمالات مهندسی

2

تئوري

 

 

پایه

4

182118

مباحث ویژه

3

تئوری عملي

 

 

تخصصي

5

172112

معماری کامپیوتر

2

تئوری

زبان ماشین و اسمبلی

 

اصلی

6

172109

برنامه سازی سیستم

3

تئوری عملي

زبان ماشین و اسمبلی

 

اصلی

7

182114

هوش مصنوعی

3

تئوری عملي

طراحی الگوریتم

 

تخصصی

8

172111

آز مهندسی نرم افزار

1

عملی

مهندسی نرم افزار

 

اصلي

نیمسال سوم (20 واحد)

 

1

121108

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

تئوري

 

 

عمومی

2

182116

گرافیک کامپیوتری 1

3

تئوري عملی

 

 

تخصصی

3

172113

آز معماری کامپیوتر

1

عملي

معماری کامپیوتر

 

اصلی

4

182115

شبیه سازی کامپیوتر

3

تئوري عملي

مهندسی نرم افزار

 

تخصصی

5

182117

مهندسی اینترنت

3

تئوري عملي

 

 

تخصصی

6

 

اختیاری 1

3

تئوري عملي

 

 

اختیاری

7

 

اختیاری 2

3

تئوري عملي

 

 

اختیاری

8

121118

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

2

تئوری

 

 

عمومی

نیمسال چهارم 12  واحد)

 

1

121105

اندیشه اسلامی 2

2

تئوري

 

 

عمومی

2

182119

پروژه نرم افزار

3

عملي

75% دروس دوره

 

تخصصي

3

182120

کارآموزی

3

عملی

75% دروس دوره و در صورتی که درس کارآموزی جزو دروس انتخاب شده است، حداکثر 14 واحد اخذ شده باشد.

 

تخصصي

4

182121

سیستم عامل شبکه

2

نظری

 

 

اختیاری

5

182122

کارگاه سیستم عامل شبکه

2

تئوري عملي

 

 

اختیاری

 

دروس عمومی 11 واحد،  پایه 8 واحد، اصلی 20 واحد، تخصصی 21 واحد، اختیاری 10 واحد. جمعا 70 واحد

 

 ·         مسئولیت عدم رعایت پیش نیاز و همنیازی دروس تنها بر عهده شخص دانشجو می باشد. عدم رعایت پیش نیازی یا همنیازی دروس باعث بوجود آمدن مشکلاتی در هنگام فاغ التحصیلی و حذف درس خواهد شد.

 

·         دروس اختیاری در ترم سوم و چهارم بر اساس تشخیص بخش ارائه می گردد.

·         جدول دروس اختیاری ارائه شده به همراه معرفی دروس پیش نیاز مربوطه در ابتدای هر ترم در اختیار دانشجویان قرار می گیرد.

·         اخذ درس کارآموزی فقط در نیمسالی که تعداد واحد های دانشجو (با احتساب درس کارآموزی) حداکثر 14 واحد باشد امکان پذیر است.

 

جدول دروس اختیاری

1

182121

سیستم عامل شبکه

2

نظری

 

 

2

182122

کارگاه سیستم عامل شبکه

2

عملی

 

سیستم عامل شبکه

3

182123

نصب و راه اندازی شبکه

2

عملی

 

سیستم عامل شبکه

4

182124

طراحی صفحات وب

3

نظری عملي

مهندسی اینترنت

 

5

182125

سیستم های خبره

3

نظری عملي

هوش مصنوعی

 

6

182126

محیط های چند رسانه ای

3

نظری عملي

 

 

7

182127

طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه نویسی

3

نظری عملي

طراحی الگوریتم برنامه سازی سیستم

 

8

182128

گرافیک کامپیوتری (2)

3

نظری عملي

گرافیک کامپیوتری (1)

 

9

182129

ایجاد بانک های اطلاعاتی

3

نظری عملي

 

 

10

182130

طراحی سیستم های شی گرا

3

نظری عملي

 

 

11

182131

اصول برنامه نویسی توصیفی

3

نظری عملي

طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه نویسی

 

12

182132

برنامه نویسی همروند

3

نظری عملي

 

 

·         بر اساس بخشنامه 70730/2 مورخ 30/04/86 کلیه دانشجویان ورودی 90 به بعد الزاما می بایستی درس فرهنگ و تمدن اسلام و ایران را به ارزش 2 واحد به جای یکی از دروس اختیاری اخذ کنند. بنابر این دانشجویان بایستی 10 واحد از دروس جدول اختیاری  را اخذ نمایند.

نیمسال و جمع واحد

ردیف

شماره درس

عنوان درس

واحد

نظری-عملی

پیش نیاز

هم نياز

نوع درس

نیمسال اول ( 17 واحد )

 

1

34411

مباني الكترونيك

2

تئوري

 

 

اصلي

2

34412

كارگاه مباني الكترونيك

1

عملي

 

مباني الكترونيك

اصلي

3

34438

برنامه سازي پيشرفته1

3

تئوري عملي

 

 

تخصصي

4

34448

سيستم هاي عامل 2

2

تئوري

 

 

تخصصي

5

34449

كارگاه سيستم عامل2

1

عملي

 

سيستم هاي عامل 2

تخصصي

6

39241

زبان پيش دانشگاهي

2

تئوري

 

 

پيش دانشگاهي

7

39142

رياضي پيش دانشگاهي

2

تئوري

 

 

پيش دانشگاهي

8

39603

ادبيات فارسي

3

تئوري

 

 

عمومي

9

39701

تربيت بدني

1

عملي

 

 

عمومي

نیمسال دوم  (20 واحد)

1

34440

برنامه سازي پيشرفته2

3

تئوري عملي

برنامه سازي پيشرفته1

 

تخصصي

2

34441

مباني مهندسي نرم افزار

2

تئوري

 

 

تخصصي

3

34422

شبكه هاي محلي كامپيوتر

2

تئوري

سيستم عامل 2- كارگاه سيستم هاي عامل

 

تخصصي

4

34423

كارگاه شبكه هاي محلي كامپيوتر

1

عملي

 

شبكه هاي محلي كامپيوتر

تخصصي

5

34442

مباني اينترنت

1

عملي

 

 

تخصصي

6

39102

رياضي عمومي

3

تئوري

رياضي پيش دانشگاهي

 

پايه

7

39214

زبان عمومي (عمومي)

3

تئوري

زبان پيش دانشگاهي

 

عمومي

8

34437

شيوه ارائه گفتاري ونوشتاري

1

تئوري

 

 

اصلي

9

39341

فيزيك الكتريسيته ومغناطيس

2

تئوري

 

 

پايه

10

39516

آئين زندگي(اخلاق كاربردي)

2

تئوري

 

 

عمومي

نیمسال سوم (20 واحد)

 

1

34427

زبان ماشين واسمبلي

3

تئوري عملي

برنامه سازي پيشرفته1

 

تخصصي

2

34451

ذخيره وبازيابي اطلاعات

3

تئوري

 

برنامه سازي پيشرفته 2

تخصصي

3

34443

ساختمان داده ها

3

تئوري عملي

برنامه سازي پيشرفته 1

 

تخصصي

4

34432

سخت افزار كامپيوتر2

3

تئوري عملي

مباني الكترونيك

 

اصلي

5

34447

محيط هاي چند رسانه اي

2

تئوري عملي

 

 

انتخابي

6

39129

رياضي كاربردي

2

تئوري

رياضي عمومي

 

اصلي

7

39510

انديشه اسلامي 1

2

تئوري

 

 

عمومي

8

39208

زبان فني

2

تئوري

زبان خارجه(عمومي)

 

اصلي

نیمسال چهارم 19  واحد)

 

1

34421

آمار و احتمالات

2

تئوري

رياضي عمومي

 

اصلي

2

34452

برنامه سازي مبتني بروب

2

تئوري عملي

مباني اينترنت

 

تخصصي

3

34428

پايگاه داده ها

2

تئوري

ذخيره بازيابي اطلاعات

 

تخصصي

4

34450

آزمايشگاه پايگاه داده ها

1

عملي

 

پايگاه داده ها

تخصصي

5

34444

مباحث ويژه

2

تئوري عملي

 

 

تخصصي

6

39805

تنظيم جمعيت

1

تئوري

 

 

عمومي

7

34453

كارآفريني و پروژه

2

تئوري عملي

 

 

تخصصي

8

34446

آزمايشگاه نرم افزارهای گرافيك

1

عملي

 

 

اصلي

9

39804

اصول سرپرستي

2

تئوري

 

 

تخصصي

10

34436

پروژه

2

عملي

ترم آخر يا تابستان قبل از آخر

 

تخصصي

11

34435

كارآموزي

2

عملي

بايد حداقل  50 واحد گذرانده باشدو جمع واحدها حداکثر 14 واحد باشد.

 

تخصصي

 

دروس جبرانی 4 واحد، دروس عمومی 12 واحد،  دروس پایه 5 واحد،  دروس اصلی 14 واحد، دروس تخصصی 39 واحد، انتخابی 2 واحد، جمعا : 76 واحد

نیمسال و جمع واحد

ردیف

شماره درس

عنوان درس

واحد

 

نظری-عملی

پیش نیاز

هم نياز

نوع درس

نیمسال اول ( 19 واحد )

 

1

222101

رياضي عمومي

3

تئوري

 

 

پايه

2

222103

فيزيك الكتريسيته ومغناطيس

3

تئوري

 

رياضي عمومي

پايه

3

221102

فارسي عمومي

3

تئوري

 

 

عمومي

4

222106

مدار1

3

تئوري

 

فيزيك الكتريسيته ومغناطيس

پايه

5

222104

فيزيك عمومي

2

تئوري

 

 

پايه

6

221101

زبان خارجه

3

تئوري

 

 

عمومي

7

262116

كارگاه عمومي برق

1

عملي

 

 

اصلي

8

222107

آزمايشگاه مقدماتي برق

1

عملي

 

 

پايه

نیمسال دوم  (20 واحد)

1

262117

الكترونيك 1

4

تئوري

مدار1

 

اصلي

2

262111

مدار2

3

تئوري

مدار1

رياضي كاربردي

اصلي

3

262113

اصول اندازه گيري

3

تئوري

 

رياضي كاربردي و مدار 2

اصلي

4

262115

الكتروتكنيك

2

تئوري

 

مدار2

اصلي

5

222109

رياضي كاربردي

2

تئوري

رياضي عمومي

 

پايه

6

222108

كارگاه مكانيك

1

عملي

 

 

پايه

7

262112

آزمايشگاه مدار

1

عملي

مدار1-آزمايشگاه مقدماتي برق

مدار2

اصلي

8

221104

تربيت بدني

1

عملي

 

 

عمومي

9

262114

آزمايشگاه اصول اندازه گيري

1

عملي

آزمقدماتي برق

اصول اندازه گيري آز مدار

اصلي

10

221103

انديشه اسلامي1

2

تئوري

 

 

عمومي

نیمسال سوم (20 واحد)