** اطلاعیه **

 

حداکثر زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشجویان کارشناسی ارشد با توجه به شروع کلاس ها از مهر ماه تا روز سه شنبه مورخ 94/08/05 می باشد.

فایل تمرین رشته کارشناسی ارشد مخابرات (جناب آقای دکتر طالبی)


تقویم آموزشی نیمسال اول 95-94

 

آشنایی

آمارها

-

اعضای هیأت علمی

روابط عمومی

-

جامعه فارغ التحصيلان

-

-

 

ریاست دانشگاه

معاونت دانشجويي

-

معاونت آموزشی و تحصيلات تکميلی

معاونت فرهنگی

-

معاونت پژوهش و فناوری

معاونت مالی و اداری

-

 

قوانين و اطلاعيه های آموزشی

-

-

تقويم آموزشی

-

-

تحصيلات تکميلی

-

-